Bublar Group utvecklar Virtual Reality för Norges största tågoperatör, Vy

Bublar Groups helägda dotterbolag Vobling, har fått VR-uppdrag från den norska tågoperatören Vy, tidigare NSB, Norske Statsbaner.

Vy är en av Nordens största transportgrupper.

Vobling ska utveckla en avancerad applikation för träning och simulering i Virtual Reality med fokus på brand- och rökutveckling ombord. Simulatorn baseras initial på HTC Vive Pro och kan anpassas för flera olika plattformar med både 2D-skärmar, augmented reality och andra medier.

“Samarbetet med Vy är spännande och i teknisk framkant. Vi har de senaste åren utvecklat flertalet VR-applikationer inom visuell träning och utbildning vilket är i linje med vår produktstrategi i VR/AR”, säger Anders Ribbing, VD för Vobling.

“Med VR-tekniken kan vi träna vår personal på ett säkert och skalbart sätt. I denna VR-applikation används objektigenkänning och genom att replikera eld- och rökspridning, syretillgång och temperatur kan vi öva i en så realistisk träningsmiljö som möjligt. Det här blir ett nytt och kraftfullt redskap för vårt omfattande träningsprogram inom Vy”, säger Ole Johnny Haugen, Head of Education på Vy Kompetansesenter.