BYOD förenklar med ny Split Billing-lösning för företag

Goods nya lösningar gör det möjligt för företag att snabbare rulla ut mobila satsningar genom att sänka skulder och ha större kontroll över utgifter. body

För företag som tillämpat BYOD finns det begränsad insyn i vilka behov som finns för företagsägda telefoner, framför allt vad gäller dataanvändning i arbetet och privat. De återbetalningsprogram som införts för att ersätta kostnader för arbete på privata enheter innebär bland annat fler administrativa uppgifter för personalen. För COPE-program är insyn i dataanvändningen viktigt då många företag idag betalar fakturor utan att veta vilken andel data som används privat respektive i arbetet. De nya lösningarna från Good Technology minimerar osäkerheter och förenklar utrullning av BYOD och COPE, med potentiella besparingar som resultat för företagen.

– En av de vanligaste frågorna de möts av är hur man ska hantera kostnader för dataanvändning och samtidigt uppmuntra anställda att använda sina privata enheter på jobbet, säger Christy Wyatt, styrelseordförande och VD på Good Technology. Enterprise Split Billing minskar behovet av återbetalningsprogram för BYOD och COPE. Företag kan effektivisera sina mobila utrullningar och minska potentiella juridiska problem och personalfrågor, samtidigt som anställda kan använda sina enheter privat, utan att oroa sig för intrång i den personliga integriteten.

Enligt Forrester betalar 54 procent av anställda i informationssektorn i USA sina egna fakturor för enheter som används i arbetet, medan 19 procent får fakturorna betalda direkt av företaget. Sju procent uppger att företaget ersätter hela kostnaden medan 13 procent bara ersätts delvis för sin dataanvändning.

Good Enterprise Suite with Data Service öppnar upp för möjligheten att erbjuda anställda säker tillgång till e-mail, kalender, dokument och browser utan att behöva tänka på tillkommande dataavgifter. Anställda behöver inte betala för godkända företagsappar och företag behöver inte längre implementera återbetalningsprogram. Företagen inkluderar istället den förväntade dataanvändningen i licensierad mjukvara eller genom att förbättra existerande återbetalningsprogram för att passa varje enskild företagsapp. Dessutom effektiviseras mobila utrullningar genom att alla inköp samlas i ett och samma abonnemang.

Good Mobile Analytics and Reporting är perfekt för företag som vill få större insyn i dataanvändningen på företag, och ger en detaljerad bild av dataanvändningen per applikation för samtliga Good-säkrade appar.

 

Post Comment