Canalys-vd: ”Partner och distributörer mår bra nu”

När Canalys CEO Steve Brazier öppnade Channels Forum-eventet i Cannes på onsdagsmorgonen målade han en ljus bild. ”Moln kommer inte att döda kanalen!” utropade han och pekade på studier som visar kollektiv tillväxt på tio procent.

Steve Brazier, CEO Canalys.
Steve Brazier, CEO Canalys.

Vi är inne i en stor förändring, proklamerade Canalys CEO Steve Brazier när han inledde årets upplaga av Canalys Channels Forum i Cannes.

– Kanalen mår bra nu. Er försäljning växer med mellan åtta och tio procent, sa han med adress mot publiken, nära 1000-talet kanalpartner från hela EMEA-området.

Plattor smolk i bägaren

Konsumentsegmentet har växt på pc-sidan och det vill han dels tacka den allmänna ekonomiska återhämtningen för, dels Microsofts kraftiga sänkning av Windows-licenspriser mot tillverkarna. Surfplattor har  förvisso inte gått särskilt bra, konstaterar han, då kunder tycks föredra telefoner med stora skärmar och också väljer bärbara datorer framför plattor.

Men servermarknaden lyfter något och kommer att fortsätta åt det hållet då många företag måste växla från Windows Server 2003.

Fast det stora, landade han i, handlar förstås om tjänster. ITaas, IT as a service, kallar Canalys det för. Och även om förflyttningen åt det hållet går långsamt, som Rachel Brindley berättade för IT-Kanalen igår, är det en massiv trend.

Enligt studier som företaget har gjort erbjuder nu nästan alla, 96 procent, av världens it-återförsäljare någon form av it som tjänst.  Men i snitt står den typen av affärer för mindre än 25 procent av intäkterna.

Fortfarande står hårdvara för 60 procent av försäljningen.

Färre förvärv

Steve Brazier konstaterade att antalet förvärv i branschen minskat kraftigt mot förra året, med 30 procent närmare bestämt. Och, fortsatte han, många har också effektiviserat och slimmat sina verksamheter och sökt samarbeten.

Och för första gången på länge hör vi att distributörer går bra.

– Leverantörer har haft ett ganska stilla år när det gäller utvecklingen i försäljningen, men distributörer har ökat och ser nu växande marginaler. Delvis beror det på ett antal förvärv som börjar ge frukt, delvis på att stora leverantörer som Dell och EMC driver en större del av sina affärer genom distributörer, sa han.

Energi en stor utmaning

Men det finns gott om utmaningar det närmaste halvåret, konstaterade han och pekade på flera som som har att göra med de militära och politiska konflikter vi ser i världen. Svagare europeisk valuta är en av dem, sjunkande livsmedelspriser en annan, då det ökar risken för inflation.

Energitillgången lyfte han som en särskilt tuff utmaning, inte bara på kort sikt utan även i ett längre perspektiv. Kapaciteten i Europa är helt enkelt inte tillräckligt stor.

– Vi kan nog till och med räkna med avbrott över julhelgerna, trodde han.

Att länder som Ryssland och Kina också vänder sig mot USA-baserad teknik kommer också att få genomslag.

Genomgången av utmaningar fortsatte med ytterligare några punkter, men det övergripande budskapet var att att kanalen är på rätt spår, och det finns gott om möjligheter för partner tack vare den alltjämt ökande komplexiteten.

Post Comment