Caperio är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige!

Caperio är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2016 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning.

Tomas Wanselius, VD på Caperio
Tomas Wanselius, VD på Caperio

Radar genomför årligen, sedan 2011, en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. Årets undersökning engagerade cirka 1 000 svenska verksamheter i att bedöma sina IT-
leverantörer i vad som är Sveriges
största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet. Och Caperio toppar återigen listan.

“Vår målsättning har alltid varit att tillhandahålla den absolut bästa servicen i branschen. Det är stora skor att fylla. Ett arbete som måste göras varje dag och där alla medarbetare är med och bidrar. Att vi återigen toppar Radars lista, och att kunderna upplever ett verkligt värde i vår leverans är det ultimata kvittot på att vi gör mycket rätt.

Vår produkt är IT men det vi egentligen säljer är förståelsen för kundernas utmaningar och deras långsiktiga mål. När vi är med och tillsammans närmar oss deras vision blir vårt jobb som mest spännande, säger Tomas Wanselius, VD på Caperio.”

Post Comment