CAPERIO BYTER CERTIFIED ADVISER OCH ANLITAR LIKVIDITETSGARANT

CaperioCaperio Holding AB (”Caperio”) har tecknat avtal om att byta Certified Adviser från Mangold Fondkommission AB till Remium Nordic AB.

Caperio har även ingått avtal med Remium Nordic AB om att agera likviditetsgarant i bolagets aktie. Uppdraget består i likviditetsfrämjande åtgärder, det vill säga att minska prisskillnaden mellan köp och säljkurs för att understödja och garantera en viss likviditet i Caperios aktie. Syftet är att skapa en mer rättvisande värdering, underlätta handel och minska transaktionskostnader.

Avtalen träder i kraft den 1 november 2015.

Post Comment