Case Study – Waystreams MPC480 möjliggör uppgradering av indisk operatörs nätverkskapacitet

Den indiska operatören tillhandahåller Internet-tjänster till ca 40 000 slutanvändare, en mix av hushåll och företag i en stad i östra Indien.

Operatören har ett leverantörsförhållande till hundratals lokala kabeloperatörer Case Study - Waystreams MPC480 möjliggör uppgradering av indisk operatörs nätverkskapacitet 1(LCO). Dessa små kabeloperatörer är privatägda företag, ofta familjeföretag, som äger kabel-TV- och Internetinfrastrukturen i en byggnad eller ett kvarter. LCOn tillhandahåller alltså det lokala fysiska nätverket (inklusive aktiv utrustning) som kopplar in slutanvändarna medan Operatören levererar tjänsten till den enskilde slutanvändaren.

Utmaningar
Den indiska operatörens nätverk har en rad problem och utmaningar. Målsättningen är att göra nätet stabilt och framtidssäkert samt att kunna hantera en framtida kundtillströmning.  Nätverket behöver på ett övergripande plan uppgraderas och förbättras. Dessutom måste man adressera följande konkreta utmaningar:

  • Avbrott på fiberkablar och andra stabilitetsproblem påverkar kvalitet och tillgänglighet i nätverket negativt. Nätets struktur försvårar användning av tekniker för automatisk backup.
  •  Skalbarhet i centrala noder när tiotusentals slutanvändare är online samtidigt är inte tillräcklig. Nätet har växt ur den nuvarande lösningen.
  •  Ingen kontroll över LCO:ernas nätverk innebär att säkerhet, integritet och vanliga tekniker för separation av slutanvändare inte kan användas och därmed blir nätet sårbart.

Lösning
Waystream har valt att placera ett antal MPC480 som centrala noder i nätet för att möjliggöra en ny nätdesign. Med MPC480 får operatören ett bättre och mer ändamålsenligt nätverk samtidigt som man löser en rad av de utmaningar och problem som man haft, däribland:

Bättre prestanda
MPC480 har en högre kapacitet och större minnesmängd än nuvarande lösning och därmed skapas förutsättning för att bygga ut och öka antalet slutanvändare.