CDP – En vinnare i långa loppet

Customer Data Platforms (CDP:er) blir allt vanligare och viktigare. Lindsay McEwan, VP och Managing Director EMEA, på Tealium ger oss följande bild.

CDP – En vinnare i långa loppet 1Att CDP:er kan skapa ordning och reda i ett informationskaos har lett till att de snabbt ökar i popularitet. Under år 2019 beräknades den globala marknaden för CDP:er att nå 1 miljard dollar i intäkter och den bedöms att växa med 29,3 % årligen de kommande fyra åren.

Med det i åtanke står det klart att företag och andra verksamheter måste förstå vad CDP faktiskt är och hur det fungerar. Annars riskerar de att hamna efter sina konkurrenter i den tekniska utvecklingen. Att lösa det hela med att göra en snabb implementation är inte att rekommendera. Det är en kortsiktig lösning som snarare kan leda till ineffektiva beslut. Dessutom ökar risken för att man bryter mot lagar och regler som är fastslagna av till exempel Datainspektionen.

För att fullt ut förstå fördelarna med CDP:er måste företagen tänka långsiktigt och se införandet som ett Marathon och inte en sprint.

Lugnt och fint är rätta melodin

Alla som någon gång har provat att springa, oavsett distans, vet att det tar tid att hitta rytmen och att nå det önskade målet. Att installera en CDP är ingen skillnad. Även om en CDP kan skapa positiva resultat redan från dag 1, så finns det en stor risk för negativa effekter om man slarvar med att lägga grunden för en långsiktig framgång.

Organisationer måste öka sin förståelse för vilka förberedande åtgärder som måste vidtas innan implementering. Genom att ta det steg för steg och följa en strategisk plan uppnår man små vinster på vägen fram emot det slutgiltiga målet, nämligen full insikt om alla möjligheter som erbjuds.

Steg 1: Kontrollera vilken teknik du har

Under det första halvåret 2019 kunde CDP-marknaden välkomna 19 nya leverantörer. 15 av dem är baserade utanför USA. Det innebär att marknaderna i Europa, EMEA och APAC växer kraftigt. Tillströmningen av nya tekniker gör det svårare att välja rätt verktyg och kan förstärka den befintliga osäkerheten om vad en CDP faktiskt är. Det är lätt hänt att liknande teknik som till exempel Data Management Platforms (DMP:er) och Customer Relationship Management (CRM) Systems uppfattas som – eller utger sig för att vara – en CDP. Detta kan vara mycket problematiskt.

En CDP samlar in, “tvättar” och integrerar data från både uppkopplade enheter och de som är off-line för att generera en exakt och opartisk bild av enskilda kunder. Andra verktyg har ett mer begränsat användningsområde. DMP:er hanterar vanligtvis beteendedata från tredje part och CRM-system fokuserar på information om transaktioner. Dessa plattformar har sitt eget värde men de täcker endast en bråkdel av kundaktiviteten. Det innebär att om man förväxlar de verktygen med CDP riskerar företaget att få en begränsad bild av enskilda kunder. Vilket i sin tur kan leda till felaktiga beslut och kundaktiviteter.

Steg 2: Säkerställ efterlevnaden

På samma gång kan plattformsfunktionaliteten variera. Det gäller även datasäkerheten. Det är inte alla CDP:er som erbjuder robust data och integritetsskydd. Efter införandet av GDPR, där företag i vissa lägen även kan vara ansvariga för hur deras leverantörer hanterar kunddata, kan detta skapa stora utmaningar.

När företag väljer CDP bör de lägga till ytterligare en utvärderingsaspekt. Välj en CDP som tillhandahåller inbyggda efterlevnadsåtgärder. Till exempel säker lagring, avancerade verktyg som följer gällande regelverk för förfrågningar om kunddata och total transparens. En löpande översyn av hela datacykeln, från inledande sammanställning fram till tillämpning av kunddata, är avgörande för att säkerställa att organisationen konstant följer de lagar och regler som gäller för hantering och säker lagring av kunddata. Då är man också på god fot med Datainspektionen.

Steg 3: Testa och mät

Genom att koppla ihop datamängder och arbetsteam kan CDP:er öka företagens effektivitet och förädla deras kundkommunikation. Men organisationen måste lära sig att gå innan den kan springa. Det bästa är att börja med en serie små försök. Det gör det enklare att införa CDP i verksamheten samtidigt som det blir lättare att bedöma utfallet. Genom att mäta effekten av CDP-driven dataorkestrering på ett team eller projekt i taget kan företagen lättare få en djupgående insikt om det värde som dessa verktyg tillför specifika områden i företagens verksamheter. Dessutom kan de skapa ett enkelt underlag för jämförelse och belysa vilka processer som fungerar och vilka som inte gör det.

Den analysen kan visa vägen fram till att uppnå den optimala effektiviteten som CDP erbjuder. Till exempel att fastställa vilka fallgropar som man ska undvika vid den stora utrullningen och var insatserna ska koncentreras för att maximera produktivitet och resultat.

Liksom alla resor innehåller sannolikt även vägen mot ett fullt installerat CDP en del fallgropar och bakslag. Genom att fokusera på gjorda framsteg och ta tag i mindre frågeställningar innan de växer till stora stötestenar kan företag på ett bättre sätt hantera de utmaningar som finns. De som tar sig tid att förstå och bedöma det ständigt växande utbudet av CDP-verktyg kommer att lyckas bättre än de som satsar på en snabb ”sprint-lösning”, menar Lindsay McEwan på Tealium.