Cellip och IT Gården levererar Microsoft Cloud PBX till Netel

Nu är det enkelt att ha all sin telefoni i Skype for Buiness. Efter en kort och lyckad POC, Proof Of Concept, beslöt Netel att flytta alla sina över 400 användare varar merparten kör telefoni till Cloud PBX.

Det innebär att Netel flyttar över sin telefoni till Cellip. Cellip och IT-Gården har gemensamt levererat Cloud PBX-lösningen, Cellip och IT Gården levererar Microsoft Cloud PBX till Netel 1uppdelad i två faser. Den första fasen som är klar
innebär en hybridlösning där Netel har kvar sin on-prem Lync-infrastruktur som driftas av IT Gården. Under januari levereras fas två, då Netel går fullt in i molnet samt avvecklar sin on-prem lösning, då de ansluts via Cellip Cloud PBX Connect.

– Det är riktigt roligt att vi får in kunder så snabbt efter lanseringen av Cellip Cloud PBX Connect som gjordes för mindre än 6 månader sedan. Det visar att vi är ledande på Microsoft Skype for Business Telefonitjänster. Vi adderar den funktionalitet som saknas i Microsofts Cloud PBX, så att användarna får den telefoniupplevelse de är vana vid och behöver,säger Esko Airas, vd på Cellip AB.

Cellip Cloud PBX Connect möjliggör för användare att i Office 365 åtnjuta telefoni så som vi i Sverige är vana att företagstelefoni fungerar. Med hjälp av Cloud PBX-funktionaliteten i Office 365 och Cellips adderade tjänster, till exempel svarsgrupper, köhantering och samtalsstatistik kan Cellip erbjuda en komplett molnbaserad företagstelefonitjänst för Office 365 som är helt integrerad med den vanliga traditionella telefonin.

Netel är ett mycket bra exempel där vi kan leverera en Stressfri IT för användaren, utan att kunden behöver tänka på hur vi gör det. Här kombinerar vi det bästa med vår kompetens, egna datahallar och publik molntjänst, i en hybridlösning. Vi vill självklart arbeta med de som är bäst, där Cellip är ett naturligt val för Skype for Business Telefoni, säger Jan Swedin VD på IT Gården.

Leveransen innebär att Netels användare fortsätta att arbeta som vanligt utan att de märker att deras telefoniplattform flyttas från en on-prem Lync-server till molnet och Office 365, och dessutom utan störningar. IT-gården tar hand om alla förändringar som behöver göras både on-prem och i Office 365 och Cellip bistår med specialistkompetens inom telefoni och Cloud PBX

– Att vi nu kan flytta upp vår telefoni i molnet är en del i vår moln-strategi och ett naturligt steg efter att vi flyttat Exchange till molnet. Cellip och IT Gården möter våra högt ställda krav på leverantörer, precis som vi själva arbetar för att göra gentemot våra kunder, säger Fredrik Thorning, IT-chef på Netel Group.

Denna kombination av enkelhet med Office 365 och avancerade företagstelefonitjänster från Cellip tillsammans med en trygg IT-partner, IT Gården, gör att kunder kan förlita sig på molnet fullt ut för sin kompletta telefonitjänst.

-Cloud PBX är ett viktigt steg för kunder för att flytta telefoni till molnet som skapar nya möjligheter för våra kunder. Det är roligt att se att Cellip fortsätter ha en ledande position inom Skype for Business-telefoni. Det är bra med att två partner som kompletterar varandra och skapar tjänster för våra gemensamma kunder att komma igång med Cloud PBX och telefoni i molnet, säger Daniel Siberg, Affärsområdeschef för Office på Microsoft.