Centric ger medarbetare möjlighet att utbilda sig till Systemutvecklare

Ökat fokus på molntjänster driver konsultföretagen uppåt i värdekedjan.

Centric ger medarbetare möjlighet att utbilda sig till Systemutvecklare 1
Joachim Adolfsson, produkt- och affärsutvecklare på Centric Nordic

På en marknad där molntjänsterna dominerar minskar behovet av vissa IT-konsulter. Samtidigt ökar behovet av systemutvecklare. IT-konsultföretaget Centric har startat en utbildning som erbjuder deras konsulter en chans till påbyggnadsutbildning inom systemutveckling. Steg 1 i utbildningen är på 2-3 månader. Därefter går konsulterna in i ett skarpt kundprojekt och får ta steg två.

Centric är ett av de ledande IT-konsultföretagen i Sverige och Norge. Bland kunderna återfinns stora företag och organisationer som Fujitsu, Tele2 och Strukton. Det handlar då om alla typer av IT-konsulter – från supporttekniker och arkitekter till systemutvecklare. På senare år har företaget konstaterat att de på grund av den ökande fokuseringen på molntjänster behöver fler systemutvecklare att erbjuda sina kunder. Centric som har en lång historia av att satsa på vidareutveckling av egen personal väljer nu att komplettera sina egna rekryteringskanaler med en utbildning för de egna konsulterna som önskar att vidareutbilda sig till systemutvecklare.

Utbildningen är framtagen av Centric i samarbete med Zocom.

Den första kursen för 10 konsulter startade under hösten och pågick i steg 1 i 2-3 månader för att i steg 2 övergå till att arbeta i skarpa kundprojekt hos kund. Den första delen av utbildningen går till så att konsulterna träffar en lärare varannan vecka. Alla får, beroende på förkunskaper, olika arbetsuppgifter. Gemensamt är dock att alla får en applikation som ska utvecklas. Utvecklingen sker i Git Hub där läraren kan följa konsultens arbete. Behöver de stöd finns det utöver studiekamraterna ett antal lärare som kan ge handledning ansikte mot ansikte, över telefon eller via Skype.

– Vi har sett hur vår marknad har förändrats med den ökade fokuseringen på molntjänster, säger Joachim Adolfsson, produkt- och affärsutvecklare på Centric Nordic. Vi behöver fler systemutvecklare och glädjande nog kan vi hitta nya talanger inom vår organisation. Många som idag har andra typer av konsultuppdrag vill utvecklas och går gärna vår utbildning. Poängen är att de kan arbeta på dagarna och sedan gå utbildningen på eftermiddagen eller kvällen.

En av de Centric-medarbetare som valt att hoppa på systemutvecklarutbildningen är Rahil Tiagi.

Han har tidigare arbetat som konsult hos H & M, Perido och i Regeringskansliet. Nu har han arbetat hos Centric i några månader och möjligheten att få vidareutveckla sig var en viktig orsak för att börja hos dem.

– Jag tycker det här är extremt stimulerande även om jag är nybörjare. Jag ser det som min stora chans att bli programmerare. I första steget vill jag utbilda mig till systemutvecklare och stärka Centrics utvecklardel. På längre sikt är mitt mål att någon gång kunna starta eget och utveckla en egen applikation som hjälper människor på något sätt.