CGI apropå IoT: ”Vi måste anställa folk med filosofisk bakgrund”

Jonas Linders, CGI
Jonas Linders, lösningsområdesansvarig inom BI och Big data på CGI.

Jonas Linders, lösningsområdesansvarig på CGI,  lyfter en av de svåraste frågorna kring IoT, människors integritet. Det är en i många avseenden ny fråga för kanalaktörer och kanske är det nödvändigt att knyta till sig medarbetare med en lite annorlunda bakgrund.

Läs också

IoT – årets fetaste löfte

Strategen: ”Vänta inte på standarder”

Ekosystem – en grund för lyckade IoT-affärer

 

För CGI handlar sakernas internet egentligen inte om något nytt. I vart fall inte ur ett tekniskt perspektiv. Inte heller så mycket ur ett affärsmässigt perspektiv, även om den typen av frågeställningar ofta får ett större utrymme i diskussioner kring projekt som involverar IoT eller m2m.

Det berättar Jonas Linders, lösningsområdesansvarig inom BI och big data. Och så pekar han på en annan utmaning. Nämligen den etiska.

– Tidigare har du bara behövt besvara två frågor. Är det tekniskt genomförbart och är det ekonomiskt försvarbart? Om svaret på frågorna blev ja var det bara att köra. Nu har det kommit in ytterligare en frågeställning, är det socialt önskvärt?

Inomhuspositionering skapar nya frågeställningar

Han pekar på ett aktuellt exempel, nämligen en lösning kring mikropositionering med hjälp av Ibeacon-teknik. Med hjälp av den går det att samla information exempelvis om hur människor rör sig och i viss mån beter sig i en butik eller köpcentrum, något som retailföretag av naturliga skäl är extremt intresserade av att veta.

Till skillnad från den klassiska m2m-lösningen, där företaget själv äger den eller de maskiner som lämnar informationen, kommer ju informationen i det här fallet från privatpersoners mobiltelefoner. Det gör att det inte räcker att ställa de två frågorna. Det duger inte ens att ”ta en extra sväng förbi juristerna”, som Jonas uttrycker det..

– Nej, juridiken ligger flera år efter här. Det finns inget som förbjuder ett företag att som i det här fallet använda data från privaptersoners mobiltelefoner för mikropositionering, säger han.

Men det är långt ifrån säkert att det är en god idé.

– Vad betyder det för varumärket att du som företag kikar genom nyckelhålet på folks privatliv?

Varumärket riskeras

Det kan få förödande konsekvenser, menar han och pekar på incidenterna kring NSA – som ”förmodligen sett en rejäl dipp i förtroendet för sitt varumärke” och på Bahnhof som var först med att dumpa information om kunders trafik när EU-direktivet kring frågan fick en ny tolkning, och därmed ”förmodligen stärkte sitt varumärke”.

– Man måste fundera på det här. Gör vi det bara för att stoppa pengar i egen ficka skapar det något värde för kunden som gör att de är ok med att ge bort en bit av sin privacy?

Och även om det är en fråga som direkt rör CGI:s kunder tror Jonas Linders att de själva måste vara beredda att hjälpa kunderna kring detta. Han går så långt som att föreslå att de ska anställa folk med filosofisk bakgrund.

– För att utnyttja first mover advantage måste man ta steget mot den här typen av lösningar, och vara beredd att ta risken det kan medföra. Men det kräver också att man har en tydlig retorik kring den etiska sidan av det, ifall det skulle väcka kritik utifrån.

IoT en naturlig fortsättning

IoT innebär inga isolerade nysatsningar för CGI:s del. Jonas Linders beskriver det snarare som en förlängning av det de redan håller på med.

– Jag tror att det är en nyckel om du vill bli framgångsrik, att inte se det som en ny applikation eller ett fristående område, säger Jonas.

Han berättar att CGI själva har ägnat det senaste året åt att förfina koncept kring IoT och Big data och med att få ihop det med den ”generiska lösningsarkitekturen”.

Hur långt har era kunder kommit i det här?

– Det finns en nyfikenhet kring det, definitivt. Men det är inte säkert att det finns konkreta behov hos kunderna ännu, men man är nyfiken och vill veta vad tekniken kan kan ge. Men det har inte riktigt kommit igång ännu. ?

 

Post Comment