Check Point lanserar unik säkerhetslösning för mobiler

Check Point check point rosavärldens största renodlade IT-säkerhetsleverantör, lanserar Check Point Mobile Threat Prevention; en ny säkerhetslösning som ger företag möjlighet att möta de senaste typerna av cyberhot riktade mot mobiltelefoner. Check Point Mobile Threat Prevention utgör marknadens mest kompletta säkerhetsplattform för iOS och Android. Lösningen levererar övervakning och översyn i realtid som enkelt kan integreras med företags befintliga säkerhets- och mobilinfrastruktur.

Hoten mot de mobila enheterna ökar dramatiskt. Enligt Check Points säkerhetsrapport för 2015 löper organisationer som använder sig av 2000 mobila enheter eller fler en femtioprocentig risk att drabbas av minst sex smittade eller angripna mobila enheter inom företagsnätverket. De flesta organisationer är omedvetna om den sårbarhet som de mobila enheterna utgör och saknar verktygen för att kunna överblicka hotbilden och stoppa attackerna.

Check Point Mobile Threat Prevention upptäcker fler hot än någon annan lösning på marknaden. Det är den enda säkerhetslösningen som upptäcker hot på den mobila enheten, i applikationer samt inom nätverket, och samtidigt ger en transparent användarupplevelse och undanröjer hot.

Check Point Mobile Threat Prevention inkluderar bland annat följande nyckelfunktioner:

  • Omfattande avancerade hotförebyggande funktioner som upptäcker skadliga applikationer, nätverkshot och OS-hot, samt trösklar som hindrar attacker från att ta sig in i nätverket.
  • Full översyn över aktuella hot och det pågående övervakningsarbetet, vilket ger företagets säkerhets- och mobilteam ökad förståelse kring attackernas omfattning och hur de kan påverka företaget.
  • En molnbaserad instrumentpanel som förenklar hanteringen av säkrade enheter och ger snabb och tydlig översyn och kontroll över de mobila hoten.
  • Sömlös distribution och implementering. Check Point Mobile Threat Prevention integreras enkelt med organisationens befintliga mobilsäkerhetssystem utan att användarupplevelsen påverkas.

 ·         Lösningen är skalbar och levererar effektiv mobilsäkerhet oavsett organisationens storlek.

Post Comment