Chefer har för lite inflytande över välfärdens digitaliseringsarbete

En kommande rapport från Vision pekar på att medarbetare och chefer i kommuner och regioner inte känner sig delaktiga i arbetet med att utveckla nya digitala och tekniska lösningar.

Chefer har för lite inflytande över välfärdens digitaliseringsarbete 1
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

70 procent av medarbetarna i kommuner och regioner upplever att de har begränsat inflytande vid utveckling eller inköp av it-system. Vision ser en risk för att digitaliseringsarbetet går trögt och att utvecklingsprojekt blir kostsamma och drar ut på tiden.

Verksamhetsnära chefer i kommuner och regioner måste få ta initiativ och få vara drivande i digitaliseringsarbetet. Men idag får inte chefer tillräckligt med tid och utrymme att leda utvecklingsarbete tillsammans med medarbetare. Bristen på makt och insyn i arbetet med tekniska system gör att utvecklingsprojekt istället blir långdragna och strulande processer som kantas av missnöje, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Vision är på Kvalitetsmässan i Göteborg för att påverka arbetsgivare och beslutsfattare i frågor som rör framtidens arbetsliv. Vision organiserar de tjänstemän i kommuner, regioner och företag som kommer att vara med och driva och förändra välfärdens verksamheter när arbetsuppgifter förändras genom automatisering och nya sätt att organisera arbetet.

Vision tycker att välfärdens verksamheter behöver öka sin förmåga att ta till vara förbättringsidéer från anställda. Vi vet att arbetsplatser som uppmuntrar anställda att innovera och pröva nya idéer ofta upplevs som attraktiva. Här har arbetsgivare i välfärden har en enorm potential.

– Anställda behöver få mer inflytande över digitaliseringsarbetet i kommuner och regioner. De som dagligen ger medborgare vård och service sitter med goda idéer om innovationer och smartare sätt att jobba på. Ta tillvara deras engagemang! säger Veronica Magnusson.