Cheferna största säkerhetsrisken enligt cheferna själva

Cheferna och ledningen är den största IT-säkerhetsrisken – enligt dem själva.

Cheferna största säkerhetsrisken enligt cheferna själva 1Det visar NTT Securitys nya Risk:Value Report 2018 som baseras på svar från 1 800 beslutsfattare internationellt, varav 100 svenska.

Årets rapport visar att drygt en av tre (36 procent) svenska beslutsfattare anser att cheferna och ledningen är den största IT-säkerhetsrisken. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2017. Medarbetarna som vanligtvis ses som den största säkerhetsrisken hamnar först på andra plats (26 procent).

– Den gängse bilden i dag är att medarbetarna betraktas som den största säkerhetsrisken. Men attackerna riktar sig i allt högre utsträckning mot befattningshavare på företagen. Detta är fullt rimligt med tanke på att dessa sitter på mer affärskritisk information. Samtidigt ser vi att IT-skyddet och kunskapen ofta är bristfällig hos dessa, säger Henrik Davidsson, försäljningschef på NTT Security.

Enligt rapporten uppger knappt fyra av tio (38 procent) av de svenska beslutsfattarna att all affärskritisk data är helt säkrad i deras organisation. Den siffran sjunker ytterligare till endast 24 procent när det handlar om organisationens all data. Fyra av tio uppger även att de inte har tillräckliga resurser och kompetens att hantera antalet säkerhetshot i dag.

– Det är alarmerande att så många anser att affärskritisk data inte är helt säkrad. Det krävs kontinuerlig utbildning av ledning och medarbetare kring IT-policys och regelefterlevnad. Dessutom måste företagen ta ett helhetsgrepp kring säkerheten för att proaktivt täppa igen potentiella säkerhetshål. Annars kan det bli en dyr och utdragen historia, säger Henrik Davidsson.

I genomsnitt kostar ett dataintrång 10 miljoner kronor och det tar i snitt 47 dagar att återhämta sig fullt ut, enligt rapporten.