CIO:ns uppgift efter corona – bygga för medarbetaren

Det är svårt att hitta en chef som inte håller med påståendet att medarbetarna är den mest värdefulla tillgången i en verksamhet.

CIO:ns uppgift efter corona – bygga för medarbetaren 1
Frederick Wennmark, Technical Sales Director, Nordics, på ServiceNow

Men det är ännu svårare att hitta någon som anser sig sitta inne med alla svar om hur man hur man bäst vårdar den tillgången, och som ledare bidrar till en bra medarbetarupplevelse.

De gamla instruktionsböckerna för att hitta, motivera och utveckla talang har behövt skrivas om från grunden flera gånger under 2020. Och även om vi alla längtar tills en mer normal tillvaro är det svårt att tro annat än att dynamiken mellan anställda och den organisation de jobbar i har förändrats – och det finns ingen väg tillbaka.

Att leverera medarbetarvård har blivit mycket svårare när traditionella gränser mellan hem och arbetsplats har smält bort. De har ersatts med samarbetsverktyg som är bra för att riva informationsmurar men samtidigt gör det mer komplext att hänga med.

Delade upplevelser gör att människor – om inte fysiskt, så känslomässigt – kommer närmare varandra. Det är därför fullt naturligt att omsorgen om medarbetare under 2020 har blivit ett självklart centrum för diskussionen om samhällets och näringslivets fortsatta digitalisering.

Det innebär också en ny dynamik i företagens ledarorganisation. Innan 2020 var det sällan en CIO var en självklar del av konversationen när det gällde medarbetaromsorg – men årets extraordinära situation har förändrat det. Det blir delvis nya frågor som hamnar på CIO:ns bord; när verksamheten gör radikala förändringar i hur digital infrastruktur och verktyg beslutas om, och upphandlas, blir det också av större vikt att omsorgsfullt och skyndsamt analysera hur förändringarna kommer att påverka den enskilde anställde. Hur inför man nya lösningar på ett sätt som ökar kapacitet, men inte komplexitet? När man agerar för att inte komma på efterkälken av den tekniska utvecklingen, hur säkerställer man att alla medarbetare hänger med på resan?

Nyckeln till att lyckas med det är att hitta balansen mellan kortsiktiga lösningar på omedelbara, konkreta problem, och långsiktigt välbefinnande. Och göra det på ett så enkelt, tillgängligt sätt som möjligt.

Det finns nog ingen i en organisation som inte föredrar enkla och överblickbara uppgifter och processer framför komplexa och svårgenomträngliga, särskilt inte om man dessutom är hänvisad till hemmiljön för att arbeta i dem. ”Konsumentlika arbetsverktyg” är ett begrepp som använts så ofta de senaste åren att det börjar bli en kliché, men den är grundad i ett faktum – att de digitala verktyg vi använder i vårt arbetsliv inte lever upp till de digitala verktyg vi använder på vår fritid.  Och som vi använt i större utsträckning än någonsin tidigare under 2020 för att umgås på distans med nära och kära. De erfarenheterna tror jag kommer att bidra till att snabba på även utvecklingen och utrullningen av arbetsplatsens verktyg. Morgondagens digitala redskap är enkla, men kraftfulla. De kräver inte team av professionella utvecklare och supportpersonal för att få att fungera, och användas rätt. Det ska bara fungera – inte bidra till mikrostress och omvägar.

Den insikten, att det inte bara handlar om vad ett verktyg säger att det kan göra, utan att det är lika viktigt hur det känns för den som arbetar i det, är en av de viktigaste drivkrafterna för hur morgondagens arbetsplats kommer att upplevas.

Av Frederick Wennmark, Technical Sales Director, Nordics,  på ServiceNow