CIO:ns utmaningar i den digitala omvandlingen och hur de kan övervinnas
Hem NYHETERUNDERSÖKNINGAR CIO:ns utmaningar i den digitala omvandlingen och hur de kan övervinnas

CIO:ns utmaningar i den digitala omvandlingen och hur de kan övervinnas

Publicerat av: Redaktionen

Den digitala omvandlingen kräver mycket av CIO:n och nästan alla organisationer strävar efter att skapa en ”digital first” -företagskultur för att underlätta denna förändring.

Men i praktiken kämpar CIO:er med fler utmaningar än bara omställningen i sig.

Tekniken är i dag ofta starkt förankrad i organisationers strategi och beslutsfattande, något som gör CIO:n:s roll viktigare än någonsin. Men hur kan CIO:n uppnå ett strategiskt ledarskap i en digital tidsålder?

CIO:n fungerar ofta som den sammanlänkande faktorn mellan IT och organisationen i sin helhet och en stor del av framgången gällande den digitala omvandlingen ligger därmed i CIO:ns händer. Det är dock en stor utmaning för en organisation att snabbt omvandlas och samtidigt uppfylla alla de höga krav som ställs. Vår undersökning ”Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation” visar att så många som hälften, 50 %, av CIO:er världen över har svårt att hålla jämna steg med den digitala omvandlingen. Nästan sex av tio, 59 %, uppger att det kan ta veckor eller till och med månader att ändra en automatiserad affärsprocess.

Dessa siffror är ett kvitto på att CIO:er behöver hitta lösningar för att hantera den digitala omvandlingen, något som innebär fler utmaningar. Organisationer och företag som började arbeta aktivt och målinriktat med digital omvandling under pandemin har generellt gjort stora framsteg. De som ännu inte styrt om kursen för att arbeta med en strategisk omvandling riskerar däremot att hamna på efterkälken.

Äldre IT-system fortfarande ett hinder

Vår undersökning bekräftar att äldre IT-system fortfarande är ett stort hinder för digital omvandling. Endast 42 % av CIO:er uppger att deras organisationen obehindrat kan använda molnteknik utan att äldre system står i vägen. Det blir även allt viktigare att integrera tekniken inom företaget – 45 % ser detta som ett viktigt investeringsområde för att deras team ska kunna följa och agera enligt regler och lagar i takt med att företaget utvecklas.

360-graders överblick och kundfokus

CIO:ns utmaningar i den digitala omvandlingen och hur de kan övervinnasAtt CIO:ns funktion får en alltmer tvärvetenskaplig karaktär är en utmaning som inte ska underskattas. Tekniken är numera en central del av nästan alla affärsstrategier som flyttat från IT som ett eget område till hela verksamheten. Fokus ligger dock fortfarande på det viktigaste – kunder och intäkter. Förutom en 360-graders överblick är ett kundorienterat tankesätt därför viktigt för den framtidsinriktade CIO:n. Fokus ligger alltmer på att samarbeta med kunderna, ta reda på vad de vill ha och sedan skapa detta – processer som alltså är CIO:ns ansvar att säkerställa och underlätta.

Vikten av att släppa gatekeeper-rollen
CIO:er hålls också tillbaka av oro för datasäkerhet, sekretess och styrning. Mer än hälften, 52 %, uppger att de prioriterar investeringar i dessa frågor. Men för att påskynda den digitala omvandlingen krävs det att CIO:n släpper rollen som gatekeeper gällande frågor som dessa

och i stället decentraliserar denna roll. Först då kan hen börja fokusera på innovations- och omvandlingsprojekt fullt ut. Trots detta, visar vår undersökning att endast 35 % av CIO:er planerar att göra denna omprioritering – trots att det är just detta som gör det möjligt för dem att ta en strategisk roll inom företaget i en bredare bemärkelse. Omprioriteringen innebär att investera i säkra kanaler, applikationer och system som gör det möjligt för organisationer att bryta datasilos och samtidigt behålla ett fast grepp om sina data.

En och samma strategi gällande data

Detta leder till nästa utmaning: att se till att alla företagsledare och team inom organisationen har förtroende för en och samma strategi gällande data. Detta är något som är helt avgörande för såväl CIO:ns som organisationens framgång. CIO:er måste kunna se till att rätt data samlas in och är tillgängliga för samtliga inom företaget. Ett exempel är att ge HR-cheferna och deras team möjlighet att lösa kritiska problem med kompetens- och talanghantering genom korrekt data och snabb tillgång till färsk sådan. Här är det samtidigt också viktigt att HR-cheferna har den kompetens, de verktyg och den tillgång som krävs för att hålla sig uppdaterade om den nya utvecklingen i realtid.

Problemet med ökade datamängder

De ständigt ökande datamängderna medför ytterligare en utmaning: brist på personal och kompetens för att korrekt tolka den enorma mängden data. Utmaningen med detta är att besluten fattas utifrån endast en del av informationen, något som kan medföra flera risker. Det är dessutom få företag som har samlat alla uppgifter på ett och samma ställe – endast 12 % av de tillfrågade i vår undersökning uppger att deras företagsdata är fullt tillgängliga för samtliga som behöver dem.

För att bibehålla en strategisk fördel och etablera sig som en strategisk partner, är det av yttersta vikt för CIO:er att ta striden gällande datatillgänglighet och kunskap inom hela organisationen och lyfta fram dess affärsvärde. Detta kommer inte bara att leda till bättre datadrivna beslut och prioriteringar, utan också till ett minskat beroende av företagens IT-team som tillsammans kommer att ge CIO:n mer utrymme för digital omvandling.

Anne-Sofie Nielsen, VP Product & Engineering, Workday

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00