Cisco, Mobilaris och TPO startar IoT-erbjudande – tar direkt hem en storaffär

Den globala systemleverantören Cisco, det Luleåbaserade säkerhetsmjukvaruföretaget Mobilaris och systemintegratören TPO, har tillsammans utvecklat en ny säkerhets- och automationslösning för stora infrastrukturprojekt, den första i sitt slag.

Genom den nya lösningen följer man med precision människor, fordon och produkter i realtid – genom en kombination av smarta och säkra fysiska lösningar, hårdvaruprodukter och mjukvaruapplikationer.

Utvecklingen inom s.k. Industrial Internet of Things går fort och ger stora fördelar för både images (2)samhällsmedborgare och näringsliv. Genom integrerade fysiska och digitala infrastrukturlösningar kan man idag höja säkerheten och förbättra automationen för fordon, produkter och individer som rör sig i komplexa eller farliga miljöer – till exempel vid stora byggprojekt eller vid trafik i känsliga anläggningar som t.ex. gruvor eller flygplatser.

Ciscos, Mobilaris och TPOs nya lösning blir en säkrare miljö för allt och alla som rör sig vid och kring ett känsligt område, samtidigt som byggnationskostnader kan kapas, nya automationsprocesser kan optimeras och larm- och räddningstjänster kan förbättras.

Fredrik Kallioniemi, CTO och affärsansvarig från Mobilaris kommenterar:

”Cisco, TPO och Mobilaris kommer redan i höst att få sjösätta den gemensamma lösningen på ett av Sverige största byggen, och vi tittar redan tillsammans på flera nya affärsuppslag, då initiala intresset från marknaden varit påtagligt. 95 procent av produktutvecklingen har vi alla tre redan med oss från andra områden.”

Tunnelbyggnationer en viktig marknad
En sektor med särskilt stor innovations- och säkerhetshöjande potential är vid tunnelbyggen, där man med smarta IoT-lösningar kan revolutionera säkerheten och automationen – samtidigt. De är ofta projekt som kan pågå i decennier, där miljöerna kan vara mycket farliga och där också kraven på säkerhet och kontroll är mycket höga. Med befintlig teknologi löser man idag oftast sådant med hjälp av s.k. zonbaserade lösningar – dvs. att man genom s.k. accesspunkter – grindar, bommar, passerbrickor osv. – kan hålla reda på inom vilka områden människor och fordon befinner sig och när de passerar. Vid just tunnelbyggnationer finns dock ett stort problem, då sådana säkerhetszoner kan vara flera kilometer långa och det är mycket svårt att veta exakt var människor befinner sig, samtidigt som t.ex. brandkåren bara får röra sig ett par hundra meter in för evakuering vid en eldsvåda.

De tre aktörerna har nu identifierat ett sätt att öka säkerheten och kontrollen i sådana projekt på ett sätt som möjliggör att man istället kan positionera i realtid – samtidigt som man kan hjälpa till att minska kostnader och skapa effektivare flöden och processer. Så har man slagit sina påsar ihop:

Tillsammans kommer man att leverera ett WiFi-baserat positionerings- och säkerhetstekniskt system – helt integrerat med andra system, styrt genom ett enkelt, webbaserat gränssnitt och helt plattformsoberoende för påkoppling av kommande lösningar. Parterna är fortfarande hemlighetsfulla kring sitt nystartade, gemensamma erbjudande, liksom det nyvunna stora infrastrukturprojektet, men kommenterar:

”Systemet vi nu levererar tillsammans är av absoluta världsklass då det både ökar säkerheten, kapar kostnader och är mycket enkelt att använda i olika krävande tillämpningar. Dessutom är det extra roligt att få jobba tillsammans med svenska starka teknikpartner som Mobilaris och TPO”, säger Peter Jerhamre, Systemingenjör hos Cisco

Utifrån den bredare industrins storlek omsätter den globala marknaden för all tunnelbyggnations-utrustning ca 16.5 miljarder USD per år, där Europa står för hela 28 procent av världsmarknaden, enligt analysföretagen Timetric och Research and Markets.

Post Comment