Citrix Synergy 2017- IT-kanalen fick förmånen att vara på plats

Citrix Synergy 2017 Årets Citrix event hölls inför dryga 5 000 deltagare i Orlando, Florida i slutet av maj.

Under året som har gått sedan senaste Synergy så har mycket hänt med företaget Citrix Synergy 2017- IT-kanalen fick förmånen att vara på plats 1och vi kan nu se alla de positiva effekter som Kirill Tatarinov, Citrix nya CEO, fört med sig och för första gången på många år känns det, i varje fall utifrån sett, som att Citrix återigen är det kompletta företag som än gång revolutionerade IT världen med lösningar för att köra alla former av program på alla typer av plattformar.

Cloud first

En av de mest notifierabara förändringarna till det nya Citrix är det delvis nya förhållningssättet med en tydlig molninriktning över hela produkt- och tjänstespannet. Genom detta så kan Citrix flytta sina gränser för både säkerhet samt plattforms- och enhetsoberoende ytterligare ett par steg utåt vilket skapar en unik bredd och ett djup som inte finns i någon annan lösning.

Det är även genom denna molnbaserade strategi som merparten av de nya produkter och tjänster som presenterades har sin grund. En av de mest uppmärksammade lösningar finner vi CITRIX Secure digital workspace som mycket enkelt utryckt är ett koncept för att knyta samman alla program och appar som en användare kan tänkas behöva under ett säkert administrationsgränssnitt. Syftet med lösning är dels att fokusera på individen eller slutanvändaren där funktioner och rättigheter ska flytta med användaren och möjliggöra en enklare mer mångsidig användning utan att för detta påverka säkerheten i stället för att sätta restriktioner som begränsar arbetet. Allt detta för att leva upp till lite av Citrix nya slogan.

” Work is not a place It’s an activity”

Unifierat användande

Tack vare digital workspace kommer användaren att kunna ta sin enhet, oavsett typ, märke, modell, och operativsystem och alltid komma åt de program som han eller hon har blivit tilldelade att använda. Detta innebär samma gränssnitt kan köras på riktigt tunna klienter som annars inte kunnat köra original programmen men även, många gånger, snabbare än kraftfullare lokalt placerade maskiner

Nästa stora fördel får vi när vi ser till den administrativa sida. Med Citrix lösning kan alla installationer, konfigurationer och patchningar skötas från en och samma plats vilket både är en effektivare och säkrare lösning jämfört med alternativa system. Ett tydligt exempel på vinsterna med denna lösning ser vi om vi tänker att ett företag under en begränsad tid behöver extra hjälp med något. Det kan vara att utvecklare ska bygga delar av ett system, det kan vara designers som ska hjälpa till med en konstruktion eller något annat.

Säg nu att denna kompetens inte finns i närheten utan de enda tillgängliga personerna bor på andra sidan jorden. Tidigare så har vi antingen varit tvungen att flyga in dessa personer, eller köpa in tillräckligt kraftfulla datorer för att sedan installera program och anpassa dessa för företagets säkerhetspolicy med mera. Oavsett val så har det både tagit tid och inneburit stora kostnader. Med Digital Workspace så behöver administratören bara tilldela rätt program och rättigheter till en molnbaserad lösning och härefter skicka en länk med namn och lösenord till användarna som i sin tur kan använda sina egna maskiner. Allt gjort på kanske någon timme utan några onödiga kostnader och med samma höga säkerhet. Och bäst av allt, när projektet är klart är det ännu enklare att stänga ner dessa konton och på detta sätt även frigöra använda licenser med mera.

Dataanalys och rådgivning

Nästa stora område som även var lite av huvudtema för årets event var säkerheten. För trots att Citrix aldrig klassats som ett säkerhetshetföretag eller marknadsfört några separata säkerhetsprodukter så har Citrix trots allt 28 års erfarenhet av hanterade av data och all som gäller säkerhet av densamma.
Att säkerheten är extremt viktig för oss alla var även något som Kirill Tatarinov tryckte hårt på när han pratade om att världen är under attack, både fysiskt och digitalt där han delvis syftade på attacken som precis skett i Manchester. Kirill pratar vidare om att vi närmar oss ett tredje världskrig som med stor sannolikhet kan komma att ske digitalt. Och med tanke på människans natur och tankesätt, att vi har svårt att ta på saker som inte syns, så måste vi tänka efter och agera nu. Företag måste mobilisera alla resurser för klara av de kommande hoten och det är precis detta som Citrix gör för sig själva och sina kunder.

Citrix har till årets event nämligen tagit säkerhetsaspekten till ytterligare en nivå genom att dels presentera en ny lösning kallad Software defined perimiter vilket är just det mjukvarubaserade skydd som används för att följa användaren och produkten som i fallet med den tillfälliga arbetskraften vi tittade på ovan. Denna lösning gör att användare kan komma åt all sin data och alla program på samma säkra sätt oavsett varifrån den arbetar.
Den andra nyheten som tillkommit som en direkt följd av Citrix erfarenhet samt breda kund- och partnerstock är Citrix analytics services. Med denna tjänst kan administratören följa allt som händer vårt data från det att den skapas och hur det används. Och tack vare Citrix mer än 400 000 parternas och kunder så har Citrix kunnat ta fram de optimala algoritmerna för ett normalt dataanvändande.

Då sedan all dataaccess loggas och följs upp så kan systemet på en millisekund finna onaturlig användning eller åtkomst och i dessa fall direkt och helt automatiskt blockera access till denna data och även blocka användaren i sig om detta skulle behövas. Det kan handla om allt från onaturliga inloggningar till kopierande av företagsdokument till en extern enhet.
Som en sista nyheten inom säkerhetsområdet finner vi den nya tjänsten Security Practice. Detta är en tjänst som ska hjälpa företag att förstå merparten inom säkerhet och som även kan hjälpa företag att skapa det bästa skyddet utifrån dess förutsättningar vilket även omfattar en intern strategi för att nå dessa mål.

Bejublad avslutning

Som sista föreläsare och keynote-talare så fick vi se en nu pensionerad 80-årig Colin Powell som varit både fyrstjärnig general, försvarschef och utrikesminister. Även Powell tryckte hårt på säkerheten och kombinerade ren fakta från sin aktiva tid med lättsammare historier om allt från President Reagan och Bush till möten med världens olika ledare.
Det viktigaste budskapet som Powell gav var däremot att dagens företagsledare i större utsträckning måste börja våga delegera ansvar och arbetsuppgifter. För i och med att vi vågar släppa på delar av vårt ansvar så kommer förtroendebaserade band att skapas mellan personal och ledning vilket kommer att ta företaget längre. På samma sätt menade Powell även att vi måste ha en positiv inställning till allt vi gör oavsett hur negativt det är och ser ut. För med en positiv grundsyn så byggs bra interna känslor vilket tar oss längre.
Att Powell är en extremt uppskattad personlighet i USA råder det inte heller något tvivel om då samtliga personer på eventet, gång efter annan, gav honom stående ovationer.
För att kort sammanfatta eventet så kan vi enkelt konstatera att nya Citrix med sina nya tjänster och produkter erbjuder en säkrare, enklare och snabbare miljö för sina kunder. En miljö som har fokus på användaren där dessa kan använda alla appar och program på alla enheter över alla operativsystem och från alla platser. Eller kort och gott en optimal lösning för alla i alla situationer.

Citrix Synergy 2017- IT-kanalen fick förmånen att vara på plats 2 Citrix Synergy 2017- IT-kanalen fick förmånen att vara på plats 3  Citrix Synergy 2017- IT-kanalen fick förmånen att vara på plats 4Citrix Synergy 2017- IT-kanalen fick förmånen att vara på plats 5