Claremont ska skapa framtidens testledare – etablerar nytt dotterbolag

Claremont investerar i testledning genom etablering av dotterbolaget Claremont Quality Assurance som under ledning av Carin Norling ska skapa framtidens testledare.

Claremont ska skapa framtidens testledare - etablerar nytt dotterbolag 1”Den kanske enskilt största utmaningen vi stöter på ute i verksamheter och utvecklingsteam är att de har svårt att hitta rätt person till rätt jobb.”

Den agila utvecklingens framfart har utmanat testledarrollen under en tid nu. Somliga hävdar till och med att testledarrollen är borta inom några år. Carin Norling, VD för Claremont Quality Assurance menar att det är precis tvärtom – behovet av ledning för testområdet har aldrig varit större. Testledarrollen som vi känner den behöver förändras och det är det Carin och hennes team ska göra:

– Den kanske enskilt största utmaningen vi stöter på ute i verksamheter och utvecklingsteam är att de har svårt att hitta rätt person till rätt jobb. De behöver hjälp att minimera riskerna genom framtidssäkrade teststrategier och testledning, menar Carin.

Rätt kompetens vid rätt tillfälle

Teststrategi hamnar oftast på projektledarnas eller IT- och utvecklingschefernas bord. Att ständigt stöta på nya terminologier, skiftande arbetsmetoder, automatiseringskrav och ökad time-to-market sätter stor press. Vanligaste utmaningen är att tillsätta rätt person på rätt plats, eller kompetens efter behov. Särskilt utmanade kan det vara att tillsätta testledare eftersom det är enkelt att blanda ihop rollen ”testledare” med kompetensenrollen testledare, menar Carin. En testledares uppgifter är nämligen att driva förändringenresan till förbättring – allt beror på kundens eller teamets behov. En bra testledare måste därför behärska sin kompetensroll inom strategi, projektledning, kravhantering samt metodiker och utvecklingsprocesser. Kunskap inom change- och release management är även viktiga komponenter.

– Benämningen ’testledare’ är otroligt bred och fylld med en mängd färdigheter och kompetenser. Vad projekt x och team y behöver hjälp med kan variera enormt – x kanske behöver en person med projektledarkompetens medan y behöver agil expertis.

Carin och hennes team tror att framtidens testledare kommer ha stor kunskap av agila utvecklingprocesser, strategiskt tänk och god koordinerande förmåga. På frågan om vad som är en testledares viktigaste egenskap för att lyckas, svarar hon:

– Kommunikativ. Kommunikation är vårt främsta och starkaste verktyg. En framgångsrik testledare jobbar oerhört mycket med kommunikation – det är vad som står på topp bland det våra medarbetare vill utvecklas inom. Att kunna förmedla, övertyga, engagera. ”Hur kan jag sälja in mitt budskap på ett tillförlitligt vis?”

Sedan ska vi inte glömma karaktärsdragen: en bra testledare bör vara ifrågasättande, ha skinn på näsan, mod, tålamod, noggrannhet och ha humor.

Utöver testledning erbjuder Claremont heltäckande kvalitetstjänster inom bl.a. testautomation, DevOps och teststrategi. De hjälper idag företag såsom FORA att etablera nya teststrategier och införa testautomation. Claremont har även förtroendet hos myndigheter och större banker för att implementera nya teststrategier. Carl-Johan ”Jojo” Nordh, affärsområdesledare för Quality Solutions med över 25 års erfarenhet inom området, menar att framtidens testledning bör vara navet i all kvalitetssäkring:

– Vi är bäst på att kombinera kompetens, teknologi och affären, så kunden får erforderlig upplevd kvalitet i sina system. Det är vad våra testledare är bra på att göra, menar han.

Han avslutar:

– Jag har försökt värva Carin under snart 10 års tid. Hon har enormt imponerande erfarenheter och kvaliteter och är ett fantastiskt tillskott till Claremont.