Commvault och Cisco lanserar komplett, optimerad lösning för backup, återställning och arkivering

Nya referensarkitekturer för Cisco UCS lägger grunden till  körklara och föroptimerade system som levereras förinstallerade med Commvaults programvara för dataskydd.

Commvault lägger också till stöd för Ciscos ”allt-i-ett”-system HyperFlex.

Commvault lanserar nya referensarkitekturer i samarbete med Cisco. Syftet är att erbjuda kunder och bild2partners lättinstallerade och effektiva lösningar som kombinerar Commvaults programvara för data­skydd och återställning med IT-infrastruktur som byggs med Cisco UCS (Unified Computing System).

Tack vare de nya referensarkitekturerna får kunderna tillgång till allt-i-ett-lösningar med en gemen­sam plattform som hanterar backup, återställning och arkivering. De bidrar till lägre totalkostnader och erbjuder samtidigt god skalbarhet och flexibilitet för datamängder som kan skalas från terabyte till petabyte.

Kunderna kan på så vis undvika den vanliga lösningen att bygga ut kapaciteten i datahallen med isolerade system av appliance-typ som hanterar enstaka applikationer för att hålla jämna steg med den snabba ökningen av datamängderna. I längden blir dock detta alternativ kostsamt och ineffekt­ivt, när företag och myndigheter samtidigt ställs inför nya regelverk, växande krav på säkerhet och på en modern IT-infrastruktur som skapar värde för verksamheten.

Grunden för referensarkitekturen med Cisco UCS är att Commvaults plattform inte är bunden till en viss hårdvara. Det betyder att samma rutiner för backup och återställning kan tillämpas oavsett om IT-leveransen kommer från egna datacenter, publika molntjänster eller från ett hybridmoln – även i en blandad miljö med flera leverantörer. Commvault stödjer nu mer än 20 ledande plattformar för molnlagring, förutom ett stort antal plattformar för traditionella och virtuella IT-miljöer.

– Vi är stolta över att tillsammans med Cisco kunna presentera en praktisk lösning som förenklar anskaffning och installation för kunderna. Med hjälp av våra referensarkitekturer kan de ta rätt lösningar i drift på kortare tid, säger Anders Stinger, Sales Manager Nordic för Commvault.

 

Post Comment