Commvault samarbetar med ALSO om distribution i Norden

Commvault har tecknat avtal med den europeiska IT-distributören ALSO, vilket ger tillgång till en betydligt bredare marknad i Norden för Commvaults heltäckande lösningar för dataskydd och informationshantering. Samarbetet skapar konkreta fördelar inte minst för medelstora organisationer, eftersom Commvaults lösningar bygger på en gemensam plattform med färdiga “paket” anpassade till olika verksamhetsbehov hos kunder i Norden.

Genom samarbetet kan ALSO erbjuda Commvaults hela utbud av produkter och lösningar till sina återförsäljare i Sverige, Danmark, Finland och Norge. ALSO är en ledande Europeisk distributör inom IT och konsumentelektronik, med närvaro i 14 länder.

ALSO och Commvault har mycket gemensamt i det sätt som företagen vänder sig till marknaden. Inte minst när det gäller att anpassa sig till den strategiska inriktningen hos kunderna i Norden. I dag handlar detta ofta om övergången till molnet och de säkerhetsutmaningar som hänger samman med denna utveckling. Det handlar om allt från att skydda sig mot externa hot i realtid, sustainablehq-bannerexempelvis digital utpressning, till policyfrågor och nya regelverk för dataskydd.

Den gemensamma nämnaren som berör alla dessa frågor är datahantering – möjligheterna att skydda, utnyttja och flytta data på ett effektivt sätt. Vilket är precis vad Commvault och ALSO nu kan erbjuda återförsäljare och slutkunder genom sitt samarbete.

– Att vi knyter till oss ALSO som distributör i Sverige är ett mycket värdefullt tillskott för Commvault. Det ger oss betydligt större räckvidd inom de delar av marknaden där det finns uppenbara kund­behov. Viktigast av allt är att samarbetet ger oss möjligheter att växa bland medelstora organisa­tioner. Genom ALSO får vi en högeffektiv och snabbrörlig distributör med en stark digital närvaro. Lägg till detta ett mycket gott rykte för kundservice och kundnöjdhet så framstår de som en idealisk partner för oss, säger Commvaults Nordenchef Anders Stinger.

Tack vare Commvaults enhetliga plattform blir det lätt för alla slags organisationer att välja och implementera en lösning för datahantering med rätt kapacitet och funktionalitet för de egna behoven. Commvault erbjuder paketerade lösningar som är anpassade till vanliga specifika behov, bland annat för molnbackup och återställning, e-postarkivering, dataskydd för slutanvändare, databasbackup och snapshot-hantering.

– Från kunder inom alla branscher möter vi en växande efterfrågan på avancerad informations­hantering, utöver backup och återställning. Frågor som rör dataskydd, arkivering och regelverk medför idag konkreta utmaningar för företag och myndigheter oavsett storlek. Commvault erbjuder ett självklart svar på dessa. Vårt uppdrag är nu att göra kundernas dataplattformar med alla dess funktioner tillgängliga för nya kategorier kunder och användare, säger David Treiberg, Business Unit Manager Software at ALSO Sweden.

Commvault har ett mycket brett stöd för olika system och IT-miljöer, såväl traditionella och virtuella miljöer som i molnlösningar. Detta möjliggör en enhetlig, automatiserad datahantering som täcker alla slags plattformar. Stöd finns bland annat för Amazon Web Services, Microsoft Azure, Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Citrix XenServer, Red Hat Enterprise Virtualization och Nutanix Acropolis.

Post Comment