Compodiums videomötestjänst ökade med 400%

Svenska Compodium fortsätter växa starkt.

Compodiums videomötestjänst ökade med 400%

Under 2020 ökade antalet användare i företagets videomötestjänst med hela 400%, medan företagets intäkter under året ökade med 25%.

Även på personalsidan växte företaget; antalet anställda gick från 12 till 22 personer och planen är att anställa ytterligare 15 personer under 2021, både i Stockholm och Luleå.

Pandemin har drivit på användningen av videomöten globalt. Samtidigt har frågorna kring säkerhet och trygghet ökat. Idag efterfrågar många verksamheter lösningar som är säkra, och som klarar svenska krav kring integritet och datalagring.

Compodiums tjänst används redan av ett stort antal kommuner och regioner, framförallt vid möten som hanterar känsliga personuppgifter. Det gäller bland annat inom vissa delar av socialtjänsten eller för vårdplaneringsmöten (SIP-möten). Här är det extra viktig med lösningar som går att lita på och där man kan vara säker på att personuppgifter hålls skyddade. Varje deltagare måste dessutom identifiera sig med e-legitimation innan de kan släppas in och mötet kan starta.

Även inom andra branscher finns behov av trygga, autentiserade videomöten, som bank- och finans och juridik, så företaget ser stor potential för fortsatt ökning även under 2021.

– Många verksamheter har under året insett att det inte bara är viktigt att kunna kommunicera. Kryptering för ökad säkerhet, autentisering via e-legitimation eller BankID, och att data hanteras på ett sätt som följer lagar och regelverk, gör att man kan känna sig trygg med sin videomöteslösning, förklarar Charlotte Berg, vd på Compodium.

Pandemin har varit transformativ för den globala videomötesbranschen och branschanalytiker bedömer att de förändringar vi ser idag, vad gäller distansarbete, blir permanenta. Frost & Sullivan beräknar att 500% fler medarbetare kommer att jobba på distans efter pandemin, jämfört med innan. De uppgraderar även den förväntade tillväxten av antalet videomöteslicenser till 24.6% per år mellan 2019 och 2025, jämfört med de tidigare beräkningarna på 17.2% per år.*

– Vi har sett en enorm tillväxt under 2020 och nu ser vi fram emot att hjälpa ännu fler verksamheter i Sverige kommunicera på ett säkert och tryggt sätt. Vi ser också stor potential internationellt och fortsätter därför vår europeiska satsning med tjänsten Vidicue. 2021 blir helt klart ytterligare ett år med stark tillväxt.