Conaptos videobloggen – Axel Tandberg

Hur fungerar egentligen GDPR? Vad är CloudAct? Och hur förhåller man sig till dessa lagrum på bästa sätt vare sig man befinner sig i publik eller offentlig sektor? I det senaste avsnittet av Conaptos videoblogg får vi träffa Axel Tandberg som är jurist på byrån PrivacyWorks. Axel hjälper oss hitta svaren på dessa frågor och delar dessutom med sig av värdefulla riktlinjer för hur man bör tänka kring lagstiftning när man gör sin IT-strategi.