Conscia Netsafe årets Cisco Enterprise Partner i norra Europa

Svenska Conscia Netsafe har tilldelats Ciscos utmärkelse ”Enterprise Partner of the Year” för norra Europa, efter ett år med hög tillväxt och affärer hos nyckelkunder på flera teknikområden.

Conscia Netsafe årets Cisco Enterprise Partner i norra Europa 1Utmärkelsen delades ut under Cisco Partner Summit 2017 i Dallas. Conscia Netsafes systerbolag Conscia Danmark blev Cisco Services Partner of the Year.

Cisco Partner Awards delas ut till framstående kanalpartners för att erkänna ledande affärsmetoder och tjäna som föredömen för branschen i sina respektive länder. Hänsyn tas till innovativa lösningar, framgångar genom en arkitekturledd strategi, strategiska resultatfokuserade affärsinitiativ och tillvaratagande av nya möjligheter och tillvägagångssätt. Ciscos motivering för utmärkelsen löd:

“Denna partner har tagit täten genom att demonstrera mycket djup teknisk expertis. Teamet har 19 CCIE- och två CCDE-certifierade experter i Sverige. De har tagit hem affärer med nyckelkunder över flera arkitekturer såsom ACI, Hyper compute, Wireless och SDA och därigenom hjälpt kunder att nå sina affärsmål. Utifrån detta har deras verksamhet växt med 400 procent från föregående år.”

– Möjligheterna och utmaningarna idag gör att säker digitalisering aldrig varit mera efterfrågat. På Cisco har vi här ett unikt erbjudande ihop med våra säkra partners, några av Europas bästa. Jag vill gratulera Conscia Netsafe som blivit North Enterprise Partner of the Year för sin helt enastående prestation som Cisco-kanalpartner, säger Per Samuelsson, VD Cisco AB.

– På Conscia Netsafe satsar vi etthundra procent på Cisco. Vi erbjuder högsta kompetens, det unika servicekonceptet CNS och validerade lösningar som håller även för de mest krävande kunderna. Vi är mycket glada över framgången hittills och helt säkra på att detta bara är början, säger Bengt Lundgren, VD Conscia Netsafe.

Ciscos Partner Summit Awards premierar framstående partners inom specifika teknikområden och geografiska regioner. Vinnarna utses av en grupp bestående av Cisco Worldwide Partner Organization Executives och regionala chefer.