Coworking – flexibilitet i en allt mer föränderlig värld

Vardagslivet har abrupt förändrats och många har fått flytta hem kontoret för att arbeta på distans.

Coworking - flexibilitet i en allt mer föränderlig värld 1Detta lyfter många frågor vad gäller produktivitet och kvalitet på producerat arbete. Några aktörer har sedan innan ställt om och visar nu vägen för ett allt mer digitalt sätt att arbeta där coworking kommer att spela en naturlig roll för såväl startups som större och mer traditionella företag.

Det är stor sannolikhet att du som läser detta i denna stund gör så från ditt hemmakontor. I dagens rådande globala tillstånd har många av oss med möjligheten att jobba hemifrån valt att göra just detta. För flertalet har det inneburit en stor omställning då vi är vana vid att pendla till och från jobbet fem dagar i veckan. Hemmet är vanligtvis en plats för återhämtning och fritid, vilket nu hamnar i krock med det fokus som vårt arbete kräver av oss.

Gigekonomin formar framtidens arbetsplats

För den växande skaran av frilansare, å andra sidan, som driver samhällets utvecklingen in i den så kallade gigekonomin, är detta inte i samma grad en omställning då val av arbetsplats för dessa kan skilja sig åt från dag till dag.

Många talar idag om de fördelar som gigekonomin innebär och hur mer traditionella företag kan integrera dessa i sina egna verksamheter. Däribland en betoning på resultat till skillnad från process. Dvs., att bedöma sina medarbetare på deras leveranser snarare än när och var de utför sitt arbete. Enligt Harvard Business Review har otaliga studier pekat på högre produktivitet, tillfredsställelse och engagemang hos distansarbetare jämfört med de mer kontorsbundna. Anledningen bakom detta sägs bero på sparad pendlingstid, minskad stress relaterat till kontorspolitik samt färre distraktioner och möten. Det har också visat sig att tillit och effektiva team byggs primärt genom interaktivt beteende samt kommunikation och inte fysisk proximitet.

Andra resultat understryker istället de mer negativa aspekter som hör till arbete på distans. I ett nyligen inspelat avsnitt av podden Freakonomics talar experter om de effekter som Covid-19 har på ekonomin och däribland nämns just arbete hemifrån. Många arbetstagare idag är inte helt främmande för att arbeta hemma en gång i veckan men rådande läge har uppmanat majoriteten att utöka detta till att omfatta alla fem arbetsdagar. Det finns ett behov hos människor att få spendera tid tillsammans och när möjligheter för detta begränsas kan det komma att speglas i hälsoproblem framöver. Utöver detta räknas det även med att innovation kan komma att drabbas långsiktigt. Många kreativa idéer uppstår nämligen i de mer avslappnade möten som kan ske vid kaffemaskinen eller lunchbordet.

Ett exempel på ett företag som helhjärtat tror på distansjobb och framgångsrikt lyckats med vad de kallar “distribuerat arbete” är Automattic. Automattic driver bland andra WordPress och Tumblr och har ca 1200 anställda spritt över 75 olika länder. Deras grundare Matt Mullenweg menar att det är distribuerat arbete som är framtiden tack vare att det öppnar upp möjligheten för att hitta talanger runt om i världen och ger människor autonomi över sin jobb-omgivning. För de företag som vill utöka sitt distansarbete utan att för den delen helt transformeras till en distribuerad organisation rekommenderar Mullenweg följande fem åtgärder:

  1. Dokumentera allt. Det är lätt att fatta beslut i stunden, men detta kan göra det svårt för medarbetare på distans att få tillgång till resonemangen bakom besluten.
  2. Kommunicera så mycket som möjligt online. Detta gör det tillgängligt för nya medarbetare som får det lättare att hinna ikapp.
  3. Finn de rätta verktygen. Experimentera med olika verktyg för facilitering av videomöten, projektledning osv. online.
  4. Skapa produktiva fysiska möten. När möten sker fysiskt och inte online bör dessa sätta fokus på att skapa sammanhållning och samförstånd.
  5. Ge medarbetare flexibilitet att skräddarsy sin egna omgivning. Detta för att skapa bästa förutsättningar för produktivt arbete.

För de anställda som trivs med att jobba hemifrån erbjuder Automattic att sponsra skrivbord, stol, datorskärm och allt övrigt som kan tänkas behövas för att skapa de bästa förutsättningarna för effektivt arbete. För de anställda som däremot trivs med att få arbeta i miljöer där de omges av andra människor skulle Automattic kunna erbjuda plats hos så kallade coworking anläggningar.

Coworking växer sig starkare

Coworking - flexibilitet i en allt mer föränderlig värld 2
Per Spångberg, vd och grundare av Levels, talar till A House medlemmar på A Block Day 2019. Bild från A House.

Ett utökat utbud av just coworking har visat sig vara ytterligare en följd av gigekonomins framfart. Small Business Labs estimerar att det kommer finnas omkring 30,000 sådana utrymmen globalt år 2022 vilket är en dubblering sedan 2017. Den stora fördelen som coworking erbjuder är tillgång till nätverk och gemenskap. Det är bland annat detta som tilltalar startups och frilansare som vill arbeta i ett kreativt sammanhang där det finns stora möjligheter att ta del av varandras kunskaper och kontakter för att på så vis växa tillsammans.

En etablerad aktör inom coworking är A House, beläget i Stockholms gamla arkitekthögskola och grundat med visionen att vara en plattform för samarbete, nyfikenhet och nya tankebanor. I dessa Covid-19-dagar är byggnaden tommare än vanligt, men A House vd Tua Asplund tror starkt på kraften bakom coworking som kan föra oss samman både fysiskt och digitalt:

“Coworking kommer växa sig starkare till följd av denna kris. Detta sätt att arbeta erbjuder så mycket flexibilitet i osäkra tider.” Tua Asplund, vd A House

Ett virtuellt community

Coworking - flexibilitet i en allt mer föränderlig värld 3
A Mirror, en digital plattform utvecklad av A House och Levels

Genom att stärka ett virtuellt community kring A House kan medlemmarna få kontakt med andra som möter samma motgångar just nu. A House satsar därför på att etablera forum där det är möjligt att både be om och ge råd, lära sig av varandra och växa. Ett sådant forum är A Mirror, en digital plattform som byggts tillsammans med Levels.

Visionen bakom A Mirror var att bygga upp en komplett plattform med flera användningsområden så som social interaktion, bokningssystem, nyhetsuppdateringar och lobby check-in. A Mirror är designad för att göra det så lätt som möjligt att få en överblick på medlemmarnas expertis och komma i kontakt med varandra. Med hjälp av ett team utvecklare och designers från Levels kunde denna plattform bli verklighet och agera hubb för A House ekosystem.