Cybersäkerhet hetare än någonsin

[KRÖNIKA] När vi nu är mer än halvvägs in i 2016, kan det inte förnekas att cybersäkerhet är en av de mest intressanta och snabbast föränderliga branscherna idag.

Runt om i världen gör man allt för att klara alla virulenta hot på nätet och den ökade betoningen på säkerhet är föga förvånande. Med ökade investeringar i säkerhet och en mängd nya säkerhetslösningar, för att inte tala allt mer sofistikerade cyberbrottslingar, är det rimligt att säga att branschen upplever en pågående cykel av förändring och utveckling. Nu mer än någonsin, med förändrade regler och när cybersäkerhet fått en allt viktigare roll på den cybersäkerhetglobala politiska scenen, har företags och organisationers fokus på IT-säkerhet aldrig varit så betydande. Tror du mig inte? Läs vidare nedan.

Mobil säkerhet Enligt Forrester kommer mobila säkerhetsattacker att fördubblas i år jämfört bara med förra året. När man tänker på antalet mobila enheter som är anslutna till ett företagsnätverk vid ett och samma tillfälle förstår man vilket allvarligt hot det innebär. Varje slutanvändare fungerar som en port till organisationens infrastruktur, så det är oerhört viktigt att ha rätt system på plats för att stoppa inkräktare utan att vara inbjuden först. Ett krav är att ha ett en säkerhetslösning för det trådlösa nätverket som stöder högpresterande nätverk för att säkerställa att ovanlig aktivitet identifieras utan att man för den delen hindrar det vanliga arbetsflödet.

Integrerad säkerhet – viktigt för företagens konkurrenskraft Allteftersom den digitala miljön får företräde inom organisationer och företag har antalet intrångspunkter för hackare expanderat. Mobilt användande är en växande orsak till oro, och med den stora spridningen av enheter som är anslutna till nätverket, tillsammans med integration av hybridmoln och andra tjänster, är det viktigt att ha en central säkerhetshanteringsfunktion för hela infrastrukturen. Företagsledare och säkerhetsansvariga behöver ha kontroll på sitt nätverk och ha förmågan att blockera hot och identifiera och reagera på incidenter när de förekommer. För det kommer att inträffa incidenter.

Alla organisationer bör ha en gemensam policy för att styra säkerheten, det bidrar till enhetlighet. En omfattande säkerhetsarkitektur bör också implementeras, inklusive multi-perimeter-säkerhet, beteendeanalys, detektion och respons samt traditionella blockering och förebyggande åtgärder. I praktiken innebär detta att man så långt som möjligt strävar efter att garantera tillräcklig säkerhet före, under och efter en attack.

Förutom att förhindra ditt nätverk från utomstående inkräktare, bör du också övervaka någon ovanlig inre aktivitet.

Brist på säkerhetskompetens Säkerhetsbranschen kompetensbrist är inte något nytt, men det är ändå ett fortsatt och växande problem. Mer behöver göras för att attrahera talanger, men för att avhjälpa de växande säkerhetshoten kan kanalpartners och tjänsteleverantörer bidra till att fylla tomrummet genom att erbjuda ett ovärderligt stöd och vägledning till sina kunder. Genom att hela tiden upprätthålla din kunskap på området och ta del i pågående utbildningsprogram kan du särskilja dig själv som en leverantör med sann säkerhetsexpertis.

Online-världen håller på att expandera; nästan alla branscher och enheter är antingen redan ansluten till Internet eller kommer vara det mycket snart. Därmed finns data överallt, och det utan tvekan en av de mest värdefulla resurser som finns. Samtidigt som företag och organisationer vill rycka sin bit av den stora big data-kakan har de också en skyldighet att skydda personlig information. Nya regler tvingar företag att bli mer ansvariga när det gäller att skydda kunddata – och det med rätta. Men en brist på kunnande och budgetbegränsningar innebär att avlöna ett särskilt säkerhetsteam inte alltid är möjligt.

Så för alla er säkerhetsleverantörer av olika slag – er tid är kommen!

Florian Malecki, internationell marknadsföringschef på Dell Security

 

Post Comment