Cybersäkerhetsbetyg blir kostnadsfritt

Analysföretaget FICOs maskininlärningsbaserade betygstjänst för organisationers cybersäkerhetsskydd, FICO Enterprise Security Score, blir nu kostnadsfritt för organisationer och företag runt om i världen.

Cybersäkerhetsbetyg blir kostnadsfritt 1På detta sätt vill man öka kännedomen om hur effektivt cybersäkerhetsarbete kan se ut.

Betyget gör det möjligt för organisationer att få bättre kunskap om sin egen och ens leverantörers och partners nätverkssäkerhet och hjälper också försäkringsbolag att bestämma premier för cyberförsäkringar. För riskansvariga i organisationer ger betyget också bättre möjligheter att kvantifiera de risker som kommer från ett otillräckligt nätverksunderhåll och de användarbeteenden som ökar riskerna för storskaligt dataintrång.

“Även om det pratas en del om betygsättning för cybersäkerhet, så saknar de flesta företag förståelse för hur det fungerar eller hur betygsättningen går till,” säger Dylan Jones, ansvarig för Norden på FICO. ”Nu ges alla organisationer och företag möjligheten att utvärdera sitt egna cybersäkerhetsskydd, innan de utsätts för bedömningar av andra i sin omvärld. För att i takt med att exempelvis leverantörer, partners och försäkringsbolag börjar använda dessa verktyg för att undersöka aktörer de gör affärer med, blir det viktigt för företagen själva att veta om hur bedömningen av deras säkerhetsskydd ser ut.”

Skapar transparens

I den kostnadsfria betygstjänsten är det möjligt att påverka vilka tillgångar som bedöms kopplade till ens nätverk och som betyget baseras på. Tanken är att skapa transparens och en rättvis och tillförlitlig bedömning.

“Företag och organisationer måste kunna lita på att betyget är baserat på korrekt data,” säger Dylan Jones. ”Vår kostnadsfria tjänst är först med att erbjuda total transparens och möjlighet att bidra till att skapa korrekt bedömning av tillgångarna i betygsprocessen.”

FICO Enterprise Security Score baseras på miljarder indikatorer som monitoreras och använder maskininlärning för att tolka nätverksfaktorer hos tusentals organisationer som tidigare utsatts för intrång. På detta sätt skapas prognoser kopplat till signaler och beteenden som visat sig öka risken för dataförluster.

Tresiffrigt betyg

Via FICO Enterprise Security Score kan organisationer se ett tresiffrigt betyg på skalan 300-850, som gör det lätt att förstå och lära sig mer om faktorerna som påverkar betyget. Betyget kan sedan delas med partners och andra man gör affärer med, för att skapa tydlighet kring ens skydd för cybersäkerhet.

FICO är en del av en samling branschledare i USA som arbetar tillsammans med den amerikanska handelskammaren för att utveckla nya ramverk för cybersäkerhetsbetyg. FICO Enterprise Security Score är en del av FICO Enterprise Risk Suite, och mer information finns att ta del av här: http://securityscore.fico.com