Cygate ska bli datacenterkung
Hem ÅTERFÖRSÄLJARECYGATE Cygate ska bli datacenterkung

Cygate ska bli datacenterkung

Publicerat av: Redaktionen

Målet är klart. Cygate ska bli nummer ett inom datacenter på den svenska marknaden. Området ska stå för hälften av integratörens tillväxt och hela organisationen formas om för att klara av utmaningen.

Jenny Larsson, affärsområdesansvarig inom datacenter, berättar att efterfrågan är starkt ökande på bred front.Cygate utökar sin molnportfölj med säker lagring via svenska Storegate.

– Vi ser en ökad efterfrågan på helhetslösningar och privata molnstrukturer i huvudsak drivet av behoven av hybridmoln, kombinationen av den egna infrastrukturen och den del man köper i det publika molnet. Cygates styrka är vår bredd och vår spetskompetens inom respektive kompetensområde, som samverkar för att hitta den optimala plattformen för våra kunder, säger hon.

Jenny Larsson pekar på bredden som en styrka. Samtidigt innebär den en svaghet, eller åtminstone skapar den en utmaning. Fram till för ett par år sedan arbetade man i silos. Datacentersatsningen kräver att de för ihop alla områden; lagring, server, nätverk, säkerhet etcetera och skapar en helhet.

– En stor del handlar om att informera och utbilda vår personal. Få hela organisationen att förstå vart vi är på väg och vad som krävs för att vi ska nå dit, säger Jenny Larsson.

Varför gör ni omställningen?
– Det är en konsekvens av hur marknaden utvecklas som gör att vi har tagit det här beslutet, säger företagets CTO Mats Mägiste och beskriver sen hur de har sett förändringen hos kunder under flera år.

Mer och mer funktionalitet måste läggas i datahallen i takt med att mobila enheter blir allt vanligare ute hos användarna. Det gör att nätet i sig måste ”bli ett transparent objekt” som Mats säger, och att antalet systemkomponenter i datacentret ökar. Samtidigt är kunden inte intresserad av nätverket eller lagringen i sig längre, de frågar efter hela lösningen. Så skulle man kunna sammanfatta utvecklingen.

Robert Schumacher, marknadsansvarig, säger att de nästan uppfattar det som ett teknikskifte ur ett kundperspektiv, att alla delar som tidigare har hanterats och köpts in separat nu börjar ses som en enhet. Det innebär förstås en utmaning för någon som levt på att leverera specialistkunskap, visserligen inom flera olika områden, men sällan tillsammans som en helhet.
– Vi kanske inte bara kan fungera som specialist inom lagring längre, utan vi måste faktiskt coacha våra kunder – ’hur ska det hänga ihop, om du gör den här förändringen på lagringssidan vilka blir konsekvenserna för ditt nätverk’, resonerar Robert

Vi har alltså rört oss tillbaka till en centralistisk syn på datakraft. Men det finns en viktig skillnad mot hur det såg ut för tiotalet år sedan (?) när vi senast befann oss där.

– När du trycker ner 200 servrar på några få maskiner uppstår ju frågor kring säkerhet. Vad händer om någon drar ur pluggen?, säger Mats Mägiste.

Och just virtualisering, som skapar den här typen av problematik, hjälper till att lösa den. Cygate visar stolt upp kundcaset med resebyrån Thomas Cook, som de nyligen byggt ett slags virtualiserad datahall åt. I stället för att bygga två fysiskt åtskilda datahallar där den ena är en spegling av den andra, skapar man två fysiskt åtskilda datahallar som i praktiken fungerar som en. Om en av de fysiska datahallarna går ner märks det i princip aldrig eftersom den andra hallen då tar över alla processer och all information.

– Med en speglad datahall tar det extremt långt tid att göra en disaster recovery, berättar Robert Bergelt som arbetat med projektet.

– Visserligen är det möjligt att få igång den rent tekniskt inom bara några minuter, men det måste fattas beslut på ledningsnivå om att göra det. Och det kan ta upp till ett dygn, enligt våra erfarenheter.

Det nya angreppssättet kallas disaster avoidance och enligt Cygate är lösningen så lyckad att Thomas Cook har utsett den svenska modellen till referens för deras framtida driftlösningar i resten av världen.

Men är inte er satsning på datacenter bara en fråga om att utnyttja ett begrepp som ligger i tiden? Är det så stor förändring egentligen?

Robert Bergelt:

– Nja, ur en viss aspekt är det egentligen ingen skillnad mot tidigare, man kanske kan se det som att bara är ett nytt namn, ett samlingsbegrepp för det vi redan gör. Men det är ju så att kunderna driver mot det här, man vill inte hålla på och plocka från en massa olika leverantörer, det blir för känsligt och för kostsamt.

– Man vill ha en större, enhetligare leverans och förståelse för sin leverans över ett bredare spektrum.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>