Dagens beslut – ett steg tillbaka för digitaliseringen i Sverige

Regeringen har idag fattat beslutet som innebär att frigörandet av det så kallade 700 MHz-bandet till mobilt bredband och mobiltelefoni skjuts på framtiden, vilket kraftigt försvårar och försenar den viktiga utbyggnaden av mobil infrastruktur på landsbygden.

IT-Kanalen.se
Hélène Barnekow, vd Telia Sverige

Förbrukningen av data i mobilnäten ökar med över 80 procent årligen och för att kunna möta den enorma efterfrågeökningen är det helt nödvändigt att det finns tillgång till mer spektrum. Utan mer spektrum riskerar Sverige i praktiken att få en negativ utveckling med långsammare överföringshastigheter i de mobila näten. Detta gäller i synnerhet på landsbygden där tillgången till lämpliga frekvenser är begränsad. Att använda 700 MHz-bandet till mobila tjänster är helt avgörande för att Sverige ska kunna ta nästa steg i digitaliseringen. Därför beklagar vi regeringens beslut, säger Hélène Barnekow, vd Telia Sverige

Det är centralt att viktiga samhällsfunktioner har tillgång till framtidssäker kommunikation och att detta utreds vidare är självklart. En fortsatt utredning hade dock inte behövt stoppa auktionen av 700 MHz-bandet. Operatörerna på marknaden har visat att de kan leverera en säker, kostnadseffektiv och snabbt implementerad lösning för ett framtida blåljusnät via de kommersiella näten. Nu är det viktigt att myndigheter tillsammans med marknadsaktörerna sätter sig ned för att diskutera vilka lösningar det finns för framtidens blåljusnät, avslutar Hélène Barnekow.

Vi är Telia, nya generationens telekomföretag
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder.

Post Comment