Dags att anpassa oss till en ny tid med distansarbete

Få företag var beredda på den explosiva ökningen av antalet distansarbetare

Dags att anpassa oss till en ny tid med distansarbete 1Under flera år har IT-avdelningarna fått hantera hybridlösningar med en flora av olika molntjänster och medarbetare som vill arbeta när de vill och var de vill. Dessutom har företagsköp och omorganisationer ställt höga krav på samordning och teknisk integration.

Globala händelser som naturkatastrofer, demonstrationer och det pågående covid-19-utbrottet visar hur viktigt det är för företagen att ha en plan för fortsatt verksamhet (”business continuity”). Det gäller att undvika störningar i sin verksamhet i en tid med global försäljning och utspridda leveranskedjor.

De tekniska utmaningarna är många i en sådan planering. Affärerna som allt mer görs på nätet i form av e-handel, underhållning, spel och livestreaming måste hållas igång. Och medarbetarna måste kunna fortsätta att arbeta med sina verksamhetskritiska applikationer på ett säkert sätt – även om de skickats hem från kontoret.

För vad blir konsekvenserna om man inte har rätt teknisk lösning för sina distansarbetare? Helt klart kan hela företagets verksamhet utsättas för onödig risk, men man binder också upp IT-avdelningen så att de inte hinner med mycket annat än att lösa kortsiktiga problem med uppkopplingar. Dessutom lär medarbetarna bli ordentligt frustrerade när tekniken inte fungerar.

Stort behov av flexibla uppkopplingar

I dag finns en mängd tjänster för att koppla upp sig på distans med hjälp av VPN (Virtual private network) som krypterar användarens trafik över internet och skyddar användarens identitet. Det är ett beprövat sätt att låta medarbetarna koppla upp sig mot de interna systemen och fortsätta använda sina applikationer.

Men de traditionella VPN-lösningarna är ofta inte byggda för dagens företagsbehov. Då applikationerna finns på flera datacenter samt i molnet, är dessa lösningar ofta baserat på hårdvara som gör det svårare att underhålla samt uppgradera antalet användare. Dessutom ger de användarna access till allt som befinner sig bakom brandväggen, vilket i sig är en säkerhetsrisk. Om en angripare kommer in så har den full tillgång till all data som finns på företagets nätverk.

Så hur kan man snabbt göra det möjligt för flera att jobba effektivt på distans? Och hur kan man distribuera klienter till användare som befinner sig utanför företagsnätet?

Den traditionella säkerhetsmodellen med centrala säkerhetslösningar som VPN och RDP har utsatt företag för risk, ökat komplexiteten och orsakat prestandaproblem. När de kortsiktiga integrationsfrågorna hamnat på IT-avdelningens bord har de långsiktiga och strategiska IT-frågorna ofta inte hunnits med.

Molnbaserad accesslösning från Akamai

Det behövs därför något mer. En lösning är att använda en molnbaserad och identitetsbaserad accessmodell som Enterprise Application Access (EAA) från Akamai. EAA är en fullt skalbar infrastruktur som ger medarbetarna säker tillgång till rätt applikationer när de arbetar på distans.

Då kan man snabbt skapa säkra anslutningar till användarnas applikationer oavsett om dessa befinner sig i företagets datacenter eller hos en molnleverantör så som t.ex. Azure, AWS och Google Cloud.

Italienska järnvägens aktuella utmaning

Ett mycket aktuellt exempel på hur man kan använda EAA är den statliga italienska järnvägen, Rete Ferroviaria Italiana. Inom 10 dagar från att virusspridningen tog fart i Italien kunde medarbetarna på den italienska järnvägen börja jobba säkert och stabilt hemifrån i det karantändrabbade landet. Då kunde de fortsätta att leverera en tjänst som samhället är mycket beroende av – att människor och framförallt varor kan röra sig från producent till användare på ett säkert och stabilt sätt.

Även i Sverige är intresset stort för att få en bättre modell för distansarbete. Det kan till exempel handla om en medarbetare som behöver kunna fortsätta arbeta med sina SAP-applikationer. De kan installera en EAA-klient på sin dator och sedan koppla upp sig hemifrån på ett säkert sätt via molnet till företagets interna system. All trafik går då krypterad via tunnlar.

IT-avdelningen kan komma igång med Enterprise Application Access på mindre än 15 minuter – och Akamai erbjuder nu alla kunder att testa EAA utan kostnad i 60 dagar

Det har hänt oerhört mycket på bara några veckor och månader och det mesta handlar om att lösa problem här och nu. Men vi måste samtidigt se framåt. Det är uppenbart att många medarbetare nu trivs med att arbeta på distans och få företag kommer att gå tillbaka till sina tidigare modeller. Då behövs ett mer flexibelt IT-stöd som låter verksamheterna rulla vidare oavsett var medarbetarna befinner sig.