Dags köra AI med automatväxel

Artificiell intelligens låter som en smart lösning och något som många företag gärna skulle vilja bygga in i sina system. Men då bör det hela kunna köras med automatik, något som SAS Institute utlovar i sin nya AI-motor.

Dags köra AI med automatväxel 1
Tom Fischer affärsutvecklare på SAS Institute

En av de stora nyheterna under SAS Institutes konferens Analytics Experience i Milano är en ny version av företagets egenutvecklade AI-motor Viya. Här utlovas stora förbättringar när det gäller funktioner för att automatisera många av de manuella och komplexa steg som krävs för att bygga modeller för maskininlärning och liknande.

– Den enda vägen för att analysverktyg ska komma till bredare användning är att de förses med en högre grad av artificiell intelligens där användarna ska ägna mindre tid åt programmering och mer åt datahantering, säger SAS affärsutvecklare Tom Fischer.

Förkortningen SAS står för Statistical Analysis System som redan på 70-talet började satsa på analys- och statistikprogram där man inledningsvis använde ett eget programmeringsspråk. Numera bygger det mesta på öppen källkod vilket innebär att man kan använda flera olika programmeringsspråk i AI-motorn Viya.

Tom Fischer säger att datahantering är ett allt viktigare område att satsa på i en tid där många företag lägger data på olika ställen, exempelvis både internt och i molnet. I SAS portfölj för att hantera allt detta återfinns exempelvis SAS Visual Data Mining samt SAS Visual Text Analytics.

– Det är oerhört viktigt att kunna hålla koll på var data fysiskt befinner sig och jag kan nog lova att våra produkter år svårslagna när det gäller att göra denna typ av datahantering i realtid exempelvis med hjälp av vår produkt Event Stream Processing, säger Tom Fischer.

Bland de områden där smarta dataanalyser är helt avgörande nämner Tom Fischer IoT, alltså sakernas internet.

– Just IoT är något som molnleverantörerna har svårt att hantera eftersom det oftast är flyktiga dataströmmar från mängder av prylar som ska analyseras. Här lägger vi nu på lite extra kol för att bygga in funktioner för denna typ av datahantering och analys.

Frågan är då vad som skiljer SAS AI-motor Viya från konkurrerande produkter, exempelvis IBM:s Watson, Salesforces Einstein och Microsofts Azure.

Dags köra AI med automatväxel 2
SAS teknikchef Oliver Schabenberger i

Här svarar Tom Fischer att Viya är betydligt mer skalbar jämfört med konkurrenterna samt att Viya både är proaktiv och reaktiv på ett helt annat sätt än till exempel Einstein som främst är fokuserat på analyser av kundbeteenden. Därtill betonar Tom Fischer att man sedan länge har utvecklat breda samarbeten med en rad olika molnleverantörer och därmed ligger i framkant med AI-satsningar som större företag kan ta till sig direkt.

SAS teknikchef Oliver Schabenberger inflikar att hans företag faktiskt har hållit på med olika varianter av artificiell intelligens i ganska många år men det är ju först på senare tid som tekniker av det här slaget börjat uppmärksammats.

– Det vi ser nu kan ses som något av en demokratisering av allt detta vilket innebär att verktygen blivit mer tillgängliga för breda grupper av användare. Ett viktigt steg i dessa processer är möjligheten att kunna automatisera arbetet kring dataanalyser och därmed minska både tid och arbetsinsats.

SAS nya verktyg för att åstadkomma detta går under namnet Open Model Manager som ska speeda upp processen när det gäller att få ut analysmodeller från labb till produktion.

– Detta är av stor betydelse inte minst inom den finansiella branschen där man måste fatta miljontals beslut dag efter dag.

När det gäller den fortsatta utvecklingen av SAS produkter säger Oliver Schabenberger att mycket handlar om ytterligare anpassningar för produkter som bygger på öppen källkod där tanken är att man lättare ska kunna flätas in i produkter som kommer från annat håll.