Dala-Energi digitaliserar och ökar leveranssäkerheten i elnätet.

“Dala-Energi strävar efter att vara i teknikens framkant och att vara proaktiva vet vi är nyckeln till ökad leveranssäkerhet i elnätet.”

Dala-Energi digitaliserar och ökar leveranssäkerheten i elnätet. 1“Smart grid applikationerna från dLab är en digitalisering Dala-Energi gjort för att enkelt kunna övervaka elnätet. Vi kan nu göra felsökningar effektivare och få tidiga varningar på begynnande fel, som i sin tur möjliggör att vi i vissa fall kan agera innan ett avbrott sker och därmed förbättra för våra kunder.

dLab ger helt enkelt ett bra beslutsunderlag för drift, underhåll och investeringar.”

Lars-Erik Lööf
Teknikchef Dala-Energi