Därför är en framtidssäkrad datahantering det enda alternativet

[DEBATT] Det är skarpt läge för många företagsledare när vikten av att hantera data på ett smart sätt växer sig till en allt större konkurrensfördel.

Därför är en framtidssäkrad datahantering det enda alternativet 1Men många brottas med undermåliga och utdaterade metoder som riskerar att få mycket allvarliga effekter framöver. Det menar Linus Svensson, presales-chef på Dell Technologies.

Den samlade mängden data världen över förväntas nå 175 zettabyte – 175 000 triljoner byte – år 2025. Samtidigt förväntas mindre än 0,5 procent av denna data analyseras djupare. Enkelt förklarat: medan organisationer samlar på sig allt mer data blir det svårare att verkligen utnyttja insikterna. Det i sig är möjligen inte så förvånande, undersökningar har visat på att IT-beslutsfattare ser insamling, hantering och styrning av växande datamängder som en av de största utmaningarna framöver.

Så varför går vi mot denna något dystra utveckling? De flesta företagsledare bör trots allt vara överens om att kvalitativ datahantering skapar en bättre affärsupplevelse och en stor konkurrensfördel. Det är inte minst nödvändigt i en tid då konsumenter förväntar sig mer skräddarsydda upplevelser. Grundproblematiken ligger i att många av de metoder som i dag används för att hantera data inte tillräckligt väl anpassade för att tillgodose behoven.

Datamängder samlas in och arkiveras – men de används aldrig för att driva faktiska affärsresultat. CIO:er behöver omfamna datasilor snarare än att eliminera dem när organisationer går bort från centraliserade datastrategier och istället börjar placera data i ytterkanterna. Effekten blir att organisationer samlar på sig enorma överflöd av ostrukturerade data och därmed får en onödigt komplex och svårhanterlig miljö. På så sätt tar man ett steg framåt och två steg tillbaka.

För att bättre kunna navigera bland alla dessa data behöver organisationer vidta åtgärder. För det första behövs det en demokratisering av affärsdata så att anställda enkelt kan använda högkvalitativa datamängder baserat på sina respektive roller.

För det andra behöver ledningen förstå vikten av innovation – och se till att samtliga avdelningar har samma synsätt. Och slutligen behöver man distribuera och hantera data, applikationer och infrastruktur på ett konsekvent sätt över hela IT-landskapet.

Det här är inte något som kan göras över en natt – det krävs noga planering och vetskap om hur kvalitativa data ska hanteras. Därför är det en god idé att börja redan nu, för att inte hamna efter i konkurrensen.

Med tillräcklig utbyggd infrastruktur, en smart datahanteringsstrategi och rätt människor på rätt plats hamnar organisationen i en betydligt bättre position och slipper backa in i framtiden. Att skapa verkligt värde av sin datahantering och placera innovation i första ledet borde därför ligga i hela ledningens intresse och genomsyra den övergripande strategin framöver.

Alternativet är nämligen en oöverblickbar struktur där mängden data snarare motverkar än utvecklar. En sådan organisation överlever förmodligen inte särskilt länge.

Linus Svensson, presales-chef, Dell Technologies