Därför kan ljummet intresse för digitalisering bli dyrbart

Att jobba på distans har fått ett allt större värde under det gångna året.

Därför kan ljummet intresse för digitalisering bli dyrbart 1
Johan Edwards, Director Workplace Experience, Avanade

Samtidigt har svenska chefer lägre förväntningar än sina utländska kollegor på vad att digitala satsningar ska leda till i form av nya arbetssätt och en bättre kundupplevelse. Det visar en ny global undersökning bland 1375 höga beslutsfattare från Avanade. Resultatet kan verka överraskande för en modern IT-nation som Sverige men är ändå fullt logiskt, menar Johan Edwards, Director, Workplace Experience på Avanade, som efterlyser ett tydligare engagemang från ledningen och större verksamhetsfokus.

Digitaliseringen innebär en fantastisk möjlighet. Det handlar om ett brett spektrum av ny teknik – robotar och AI, nätverkstjänster och digitala plattformar av olika slag, 3D-skrivare – som har potential att modernisera arbetsplatser och skapa nöjdare medarbetare och nöjdare kunder, vilket i sin tur genererar ökad produktivitet och lönsamhet.

Därför blir vi som jobbar med att utveckla dessa lösningar ofta förvånade över att det ljumma intresse som svenska ledningsgrupper visar inför dessa möjligheter.

Medan företagsledningar i många andra länder tar en aktiv roll genom hela processen så delegerar man i Sverige av tradition inte sällan ansvaret till IT- och i bästa fall HR-avdelningen som är mycket viktig att ha med, men det räcker inte. Utan en process som involverar såväl ledning, kommunikation, innovation, utveckling, sälj och marknad riskerar man att inte få ut maximalt värde av sina investeringar och sin digitalisering.

Alltför ofta genomförs stora omfattande digitaliseringsprojekt på svenska arbetsplatser utan någon egentligen vet helt varför. Man har inte ställt några tydliga krav på vilken nytta de nya verktygen ska skapa i verksamheten. Några evidensbaserade bevis på vilka värden och besparingar som de nya verktygen ska generera begärs inte av leverantören. Projektet genomförs utan en genomarbetad plan från ledningen, vilket leder till att de stora vinsterna uteblir.

Mot den bakgrunden är det inte konstigt att svenska chefer har lägre förväntningar än sina utländska kollegor när det gäller innovationer. Avanades nya globala undersökning bland 1375 höga beslutsfattare visar att bara en tredjedel av de svenska cheferna, 33 procent, ser möjligheter att driva innovation genom digitalisering och utveckling av moderna arbetsplatser. Motsvarande siffra för samtliga länder i undersökningen är 48 procent.

De låga förväntningarna liksom avsaknaden av tydliga mål och engagemang från ledningen riskerar att bli dyrköpta. Det visar vår undersökning som belyser hur investeringsmål kan uppnås genom förändringar på arbetsplatsen i form av teknik, drift, kultur och medarbetarnas upplevelser. De årliga intäkterna uppskattas öka med 16 procent och driftkostnaderna sänkas med 13 procent genom förändringar på arbetsplatsen.

Intresset och viljan är dock i regel desto tydligare hos medarbetarna. Förra veckan rapporterade SR Ekot om en Sifo-undersökning som visar att nästan 70 procent av de som jobbar i välfärden tycker att digitaliseringen gör deras arbete lättare. Även om det ofta finns en tröskel att ta till sig ny teknik och nya arbetssätt, så månar personalen om att saker och ting ska fungera bra och att de ska kunna lägga sin tid på rätt saker.

Medarbetare som får möjlighet att planera sin tid blir mer produktiva och kreativa, inte minst i mötet med kunderna. Ökad förmåga att förstå kundens behov skapar möjlighet till proaktivitet och mer personligt anpassade lösningar, vilket allt oftare är avgörande i kundens val av leverantör.

En tidigare undersökning från MIT CISR visar att företag med höga betyg i medarbetarupplevelse har mer än dubbelt så hög kundnöjdhet och 25 procent bättre lönsamhet än de med låga betyg. Dessa företag genererar också mer än dubbelt så höga intäkter från nya produkter som lanserats under de senaste två åren.

Svenska företagsledningar behöver därför hitta en strategi och ett ledarskap för att dra nytta av den potential som digitaliseringen erbjuder. Med tydliga mål kommer även förväntningarna snart att stiga. Detta välkomnar vi på Avanade. Som leverantör måste även vi bli bättre på att visa de många goda exempel som faktiskt finns. Det handlar inte bara om teknik utan lika mycket om människan och förnyade processer och arbetssätt.

Tre saker bör varje företagsledning ha i åtanke inför ett digitaliseringsprojekt:

  • Ta kontroll

Den digitala arbetsplatsen är så mycket mer än bara en IT-fråga. Den är kritiskt för verksamheten och bör drivas från högsta ledningen och involvera såväl utvecklingsavdelningen som övriga avdelningar och medarbetare på företaget.

  • Fokusera på nyttan

Koppla varje investering till de mål som finns för affären och verksamheten. Mät och utvärdera vilka värden som skapats utifrån exempelvis nöjda medarbetare, ökad produktivitet eller försäljning och lönsamhet.

  • Välj leverantör med omsorg

Ställ krav i upphandlingen på en leverantör som inte bara erbjuder bra tekniska lösningar utan också en strukturerad process för implementeringen. Dokumenterad erfarenhet och förståelse för verksamheten är avgörande för om investeringen ska skapa värde.

Johan Edwards

Director, Workplace Experience, Avanade