Datacenter i megaformat driver den europeiska serverförsäljningen

Dell och Fujitsu hör till vinnarna bland de stora leverantörerna av servrar under 2013. Totalt minskade marknaden med 5,3 procent inom EMEA, men Dells försäljning ökade med 3,3 procent och Fujitsu backade bara marginellt med 1,3 procent. Därmed ökade deras marknadsandelar något mot 2012. 

Det visar siffror från IDC, som också konstaterar att totalsiffrorna trots allt indikerar en ljusning för servermarknaden, eftersom nedgången i försäljning bara är hälften så stor som mellan 2012 och 2013.

Fast även om Dell och Fujitsu har anledning att vara glada är de stora vinnarna de mindre leverantörerna, de som får trängas under etiketten ”Övriga” i IDC:s böcker. Deras försäljning ökade sammantaget med 27 procent under 2013 inom EMEA. En förklaring till detta är den trend som påverkade serverförsäljningen mest under året i västra Europa: utbyggnaden av gigantiska datahallar där behovet heter ’volym’ snarare än ’senaste tekniken’. Det rör sig om globala operatörer såväl som sociala media-leverantörer, enligt IDC.

X86-servrar dominerar allt hårdare och utgjorde under Q4 2013 76 procent av försäljningen. Det motsvarar en ökning jämfört med motsvarande period föregående år med 6,6 procentenheter.

Årets försäljning i västra Europa innebar en värdemässig ökning för x86-servrar med 5,7 procent. Men under årets sista kvartal sjönk dock försäljningen av servrar totalt i regionen, alltså även inräknat icke-x86-varianter, med 3,5 procent jämfört med Q4 2012.

IDC Serverförsäljning EMEA 2013

Post Comment