Strategerna på Antoma är kanalens hemliga vapen

Antoma är bolaget som jobbar för att öka lönsamheten i kanalen. De har funnits i tolv år och hjälpt 101 kanalaktörer till ett behagligare och fruktsammare liv.

Forts. från föreg. sida

Mikael Ramnö, Antoma
Mikael Ramnö, Antoma.

Det går kanske inte att undvika, men ett samtal med Milos och Mikael om vad Antoma gör rent konkret ger en aningen luddig bild för mig som oinvigd i processen att ta fram ett partnerprogram. Men de själva ser det på motsatt sätt. Det som kännetecknar deras arbetssätt är just det konkreta.

– När vi ska gå in och hjälpa en kund med att ta fram ett partnerprogram gör vi först en workshop under en dag. Dels ger det oss nödvändig kunskap om var de befinner sig och dels gör det att de blir delaktiga på ett konkret sätt. De som är ansvariga måste vara med i tankeloopen för att det ska bli bra, förklarar Milos.

– Vi går aldrig hem på kammaren och skriver ihop det och kommer tillbaka och levererar en pärm. Det fungerar inte, förtydligar Mikael.

Byggde M2M hos Teliasonera

Teliasoneras Hans Dahlberg bekräftar utsagan. Han är chef för operatörens affärsenhet inom M2M och involverade Antoma i samband med att Teliasonera skulle starta enheten för drygt tre år sedan.

Uppdraget var att sätta ihop ett partnerprogram som skulle hålla ihop och driva ett ekosystem av partner. Antoma var med från början dels med att bidra till utvecklingen av programmet och dels med att faktiskt få det att hända.

– Det rörde sig om allt från att rekrytera partner till att konkret planera och genomföra partneraktiveter, berättar Hans.

Hans Dahlberg, Teliasonera
Hans Dahlberg, Teliasonera.

Varför tog ni hjälp av Antoma? Hur svårt kan det vara att sätta ihop ett nätverk av partner?

– Om du bara är ute efter att samla ett antal aktörer som träffas då och då, som en social klubb, är det kanske inte särskilt svårt. Men när du ska göra det till en del av din produktion och gotomarket så måste du vara extremt tydlig med vilka olika typer av incitament som finns i olika delar av värdekedjan. Då blir det mer komplext, säger Hans.

Han påpekar att han själv har ”hyggligt mycket erfarenhet” av att ta fram och utveckla partnerstrategier och vet att ”det är lätt att köra i diket”.

– Du måste ha en strategi som är hållbar på sikt också.

Uppdraget innebar att Milos arbetade för Teliasonera på heltid under två år och har utöver den övergripande strategin kring hur man ska jobba med ekosystemet från operatörens håll också inkluderat utveckling av affärsplaner för vart och ett av de ingående partnerföretagen. Bland annat.

Och det är inte över än. Milos är fortfarande ett slags bollplank, men har alltså lämnat över huvudansvaret till Teliasonera och en person som rekryterats för just den rollen. Den personen skulle för övrigt ha kunnat vara Milos själv. Han fick ett erbjudande, men tackade alltså nej.

– Det är faktiskt inte särskilt ovanligt att vi som enskilda konsulter blir tillfrågade om vi vill ta anställning hos de företag vi hjälper, säger Milos.

Antoma är förvisso ett litet bolag. I skrivande stund har de sex anställda och inga ambitioner att växa nämnvärt. Tanken på att göra det har funnits, medger Milos, men den har slutat i att de behöver förbli små för att kunna behålla sitt fokus. Och inte minst för att de ska fortsätta ha roligt på jobbet, understryker han.

Post Comment