De får slåss om statliga BI-leveranser

CGI, Trimma och KMD. Där har du de preliminära vinnarna i Ekonomistyrningsverkets upphandling av leverantörer för BI-system. Förslaget, som det formellt handlar om, meddelades den 16 oktober. Avtalen kan inte bli definitiva förrän den 27e, efter den sedvanliga tidsperioden på tio dagar då överprövningar kan göras. Statliga myndigheter och vissa andra statliga organisationer kan göra avrop på ramavtalet.

Danska KMD etablerade sig i Sverige 2010 och har nyligen tagit sin första kund, Stockholms Konstnärliga Högskola, på det egna affärssystemet KMD Opus. De är sedan knappt ett år en av två leverantörer på ESV:s ramavtal för ekonomisystem och finns med som underleverantör på Kammarkollegiets avtal Licensförsörjning. Det är med andra ord en ganska ny aktör som nu tagit ytterligare ett rejält kliv in i den offentliga sektorn, leverantörens primära målgrupp.

Vad innebär avtalet för er?

– Det betyder mycket för oss, det stödjer helt vår strategi att erbjuda offentlig sektor starka systemlösningar. Att ha ett ramavtal är helt avgörande för att kunna arbeta tillsammans med de statliga myndigheterna så naturligtvis är det här ett mycket viktigt avtal för oss på KMD, säger hon.

Maria Bohlin vågar sig inte på någon gissning kring hur mycket avtalet kan vara värt för dem. Enligt Ekonomistyrningsverket kan 70 myndigheter komma att avropa från avtalet.

– Så det är stora belopp det rör sig om, konstaterar hon.

Bolaget utvecklar sitt beslutstödsystem på SAP:s plattform Business Objects och vanligen arbetar de direkt mot slutkunder. Men vd Maria Bohlin antyder att andelen partnersamarbeten kommer att öka under nästa år.

Post Comment