”De hjälper oss att flytta innovation in till kunden”

Carl Tivelius, Ferrologic
Carl Tivelius, Ferrologic.

Ferrologic är Software AG:s största partner i Sverige och mycket tyder på att de knyter ännu starkare band framöver. Anledningen är leverantörens breddning på marknaden där man hoppas nå lite de lite mindre bolagen i SMB-segmentet.

Även om inget ännu är klart uppfattar Ferrologics försäljningschef Carl Tivelius att man kommer att skapa en mer flexibel prissättning i samband med detta, som gynnar projekt i lite mindre skala.

– Det är de signaler jag har uppfattat, att den blir mer värdebaserad och kopplad till specifika business case. Det gör det lättare att arbeta med lite mindre projekt.

Annars är stora projekt precis vad Ferrologic gärna sysslar med. Nyligen avslutade de ett tillsammans med SCA, där säljarna i 15 länder nu har tillgång till en uppsjö kundrelaterad information i sina surfplattor inför och under kundmöten. Carl Tivelius säger att det är ett bra exempel på när Software AG:s erbjudande kommer som mest till sin rätt.

– Det handlar om information från ett stort antal källor och skapar en komplex struktur både tekniskt och ur ett användarperspektiv. Där har Software AG en styrka med sin digitala plattform.

De pratar mycket om innovation. Hur ser du att de stödjer er  i det?

– Främst genom att utveckla tekniken så att företag snabbt kan samla, analysera och skapa värde ur den information de har. Det är nödvändigt av en mängd skäl, som alla har det gemensamt att de stärker konkurrenskraften. Innovationen måste i högre grad ske inne hos kunden idag, eftersom behoven ser så olika ut hos olika kunder.

– Det kan vara att skapa nya affärsmodeller, kombinera dina erbjudanden med tjänster från andra leverantörer, hitta nya sätt att nå kunderna och skapa bättre upplevelser för dem.

Vad gör dem till en bra partner för er?

– En grundbult i ett partnerskap är att båda har viljan att investera i relationen. Det måste också finnas en transparens, en öppenhet kring ambitioner och förväntningar etcetera, och inte minst en genuin vilja att göra affärer ihop. Allt det här tycker jag att Software AG har.

Hur skulle de kunna bli en bättre partner för er?

– Det skulle nog vara att de gick ihop med oss ännu tajtare för att skapa koncept där vi bidrar med våra respektive kompetenser i ännu högre grad än vad vi gör idag. För visst jobbar vi redan så, men jag tror att det skulle vara bra för båda om vi gjorde det ännu mer.

Post Comment