De okända skälen till att molnet tar över och konsekvenserna av det

Det är ingen slump att molnet tar över vad gäller IT.

De okända skälen till att molnet tar över och konsekvenserna av det
Maria Sundvall , vd Equinix Sverige

Förutom de uppenbara skälen finns det mer komplexa orsaker av teknisk art.

Behovet av modern och flexibel infrastruktur är densamma oberoende av varför molnlösningar är att föredra. Det skriver Maria Sundvall, vd Equinix Sverige.

Chansen är stor att du jobbar på ett företag eller i en organisation som anstränger sig för att flytta så många IT-lösningar som möjligt till det publika molnet, och även till hybridmiljöer med inslag av privata moln. Det finns många anledningar till att det är så. Vissa finns det stor förståelse för, andra är mer komplexa och kanske inte uppenbara.

De mest uppenbara skälen är ekonomi, skalbarhet, flexibilitet i största allmänhet och att minska behovet av att rekrytera egen IT-personal. Det är skäl som räcker för de allra flesta. För många kan man sammanfatta det med att molnteknik gör det möjligt att skapa IT-lösningar som inte vore möjliga annars. Ett annat sätt att uttrycka det är att molnet gör digitaliseringen möjlig.

På en mer detaljerad nivå, både tekniskt och processmässigt, är det framför allt en sak som driver på övergången till molnteknik. Och den är inte alltid uppenbar. Det handlar om att ett plus ett blir tre, att helheten är större än summan av de enskilda delarna.

Moderna företag och organisationer vill kunna agera snabbt, både vad gäller nysatsningar och att ändra kurs, ofta agera globalt och erbjuda det allra senaste i form av användar- och kundupplevelser. För att lyckas med allt det krävs snabba leveranser av applikationer och tjänster.

Under senare år har ett antal olika arbetssätt och tekniklösningar visat sig underlätta att uppfylla de här behoven. Här är ett axplock:

  • Mikrotjänster (microservices), inklusive metoder för att hantera dem.
  •  API:er (programmeringsgränssnitt) som grundstenar i lösningar.
  • Containrar och orkestrering av dem.
  • Devops.
  • Ständig (continuous) leverans av applikationer, integration, med mera.
  • Man kan även lägga till virtualisering och mjukvarudefinierad användning av hårdvara till listan, även om det är tekniklösningar som betecknas som ”gamla” på vissa håll.
  • Även AI och maskininlärning platsar på listan, även om det är tekniklösningar som befinner sig tidigt i sina utvecklingskurvor.

Det har visat sig att det är smidigare att använda de här tekniklösningarna och arbetssätten i molnet, än i lokala datacenter. Visst kan man få nytta av dem även utan molnteknik, men man får inte ut den fulla potentialen. Därför driver tekniska specialister på molnanvändningen, även om cheferna som beslutar om investeringar inte alltid har full insikt varför vissa val är bättre än andra. De nöjer sig med att levererar de önskvärda lösningarna.

Det krävs hårt arbete och stora, både breda och djupa, kunskaper för att få ut full potential av alla nya lösningar och arbetssätt. Och det krävs infrastruktur som gör att tekniklösningarna som behövs kommer till sin rätt. Det gäller både serverkraft i olika former och, framför allt, effektiva lösningar för kommunikation, både över geografiska avstånd och mellan olika delar av teknikstacken.

De företag och organisationer som lyckas med att anpass dessa lösningar och arbetsmetoder, med hjälp av flexibel och funktionsrik infrastruktur blir vinnarna i den digitala transformationen vi nu går igenom.