De ska nå 50 000 kunder och behöver din hjälp

Scypho-prylar. En huvudenhet, en styrenhet och två sensorer.
Scypho-prylar. En huvudenhet, en styrenhet och två sensorer.

Scypho är namnet på uppstickaren inom home automation som siktar på genomslag på massmarknaden nästa år. Men de kommer att behöva din hjälp för att lyckas.

Det stundar en it-revolution i hemmen. Nej, det handlar inte om surfplattorna som ligger i drivor på vardagsrumsbordet eller smarta tv-apparater som klänger sig fast på väggarna i allt högre antal. Det handlar snarare om tämligen tråkiga saker. Som kontroll och effektivisering av energiförbrukning. Google såg det och köpte smart-termostat-utvecklarna Nest. Världens högst värderade bolag, Apple, ser det också och släpper utvecklingskonceptet Homekit under året.

BankID-mannen såg bristen

En svensk man som också såg detta aningen tråkiga och beslöt sig för att göra något kul, bra och förhoppningvis lönsamt av det är Trued Holmquist. För övrigt samme man som drev utvecklingen av BankID för tiotalet år sedan.

– Jag har alltid varit intresserad av effektiviseringar och såg att det fanns en stor potential när det gäller system för uppvärmning av hus. Den logik som traditionellt används är på en mycket låg nivå, säger han.

Den logik som han satte igång att utveckla i bolaget Scypho för fyra år sedan återfinns i andra änden av skalan. Den beskrivs i termer som neural nätverksteknik och deep learning. På kontoret i centrala Stockholm sitter 17 personer, varav merparten sysslar med utveckling.

Vad systemet gör är alltså att reglera värmen i hus. Det tar hänsyn till ett stort antal faktorer som inner- och yttertemperatur, temperatur på in- och utgående vatten (i vattenburna värmesystem) och även husets termodynamiska egenskaper. Enligt Trued går det att spara uppåt 20 procent tack vare systemet. I takt med att det används förfinas dessutom förmågan att reglera värmen så att energin används så effektivt som möjligt – och skapar bästa möjliga komfort.

Bred mix av partner

Nu ska Scypho ut i kanalen. Målet är att nå 50 000 installationer 2015-16. Under våren kommer man att ha cirka 1000, i ett slags pilotprojekt.

– Vi säljer direkt och kommer fortsätta att göra det. Men kanalen och olika former av partnerskap är förstås centrala för oss och helt nödvändigt för att vi ska kunna nå så brett som vi avser. Vi har idag samarbeten med ett par större energibolag och installatörer.  Framöver ser vi att även renodlade konsumentåterförsäljare blir intressanta för oss.

Produkten de säljer, eller plattformen, är enkel och kräver egentligen ingen expertkunskap för installation. Därför ser Trued att den utan problem kommer att kunna säljas genom en bred variation av partner.

– Vi har medvetet gjort plattformen enkel att använda för slutkunden, för att kunna nå en massmarknad.

Han beskriver den som så enkel att man egentligen inte ens behöver förhålla sig till den som användare. Det är automation snarare än styrning, sett ur användarens perspektiv. Det går att interagera med lösningen, via dator och mobilenheter, men det ska inte behövas.

– Automation är ett centralt tema i utvecklingen, även när vi lanserar nya tjänster nu under året, säger Trued utan att vilja avslöja vad det rör sig om. HR

Post Comment