De tre viktigaste nätverkstrenderna 2016

Manish Sablok, Head of Field Marketing för region ALE NWE

nätverkstrenderna2015 var året när Internet of Things och Big Data började få genomslag hos såväl företag och branscher som i städer. Tänk dig till exempel ‘uppkopplade kläder’ – det säger väl en del om den tekniska utvecklingen? Alla dessa nya koncept har oavsett storlek en viktig sak gemensamt: de är beroende av att nätverken fungerar felfritt 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan.

Under 2016 tror jag att nätverkens roll och prestanda kommer att påverkas av tre stora trender: ökad interkonnektivitet i megaprojekt som smarta städer, nya automationsmöjligheter genom utvecklingen av intelligenta nätverkssystem och en övergång från capex (kapitalkostnader) till opex (driftskostnader). I det senare fallet handlar det om att företagen ställer nya krav på sina leverantörer att erbjuda lösningar som abonnemangstjänster så att de slipper binda upp kapital.

Smarta städer kan skapa kvalitetstjänster för alla 

Nätverket, som kopplar samman enheter med resurser, är hjärtat i allt det digitala. Nätverken skapar förutsättningar för samhället att tillhandahålla en väl fungerande vård och undervisning. Nätverken kan också bidra till att förstärka exempelvis en hotellupplevelse, och mycket, mycket mer.

Låt oss nu titta närmare på konceptet smarta städer. En undersökning från Gartner tyder på att 1,1 miljarder uppkopplade “saker” i smarta städer 2015 kommer att uppgå till 9,7 miljarder år 2020.

Men dagens nätverk begränsar företagens anpassningsförmåga (business agility), och den digitala utvecklingen går så snabbt att företagen inte hinner med att anpassa sin infrastruktur från kärna till access. Många städer bygger dessutom på äldre, komplexa it-system som inte bara är otillförlitliga utan också mycket dyra i drift. De är helt enkelt inte gjorda för att tillgodose dagens behov. Mycket måste ersättas och det krävs innovation.

I smarta städer kan minsta lilla avbrott eller försening få allvarliga konsekvenser för stadsinfrastrukturens underhåll och funktion. Hanteringen av datamängderna ställer helt nya krav på nätverken, bland annat dynamisk hantering och prioritering av vital datatrafik för att uppnå en god kvalitetsservice (QoS) för högprioriterade enheter och tjänster.

Genom att vidta den här typen av åtgärder kan smarta städer se till att alla invånare, rik som fattig, får ta del av fördelarna med starkare och bredare lösningar för bland annat WiFi och anslutningstjänster. En sådan utveckling ser vi redan i Indien där vi är involverade i arbetet med kommunikations- och datanätverket Gujarat International Finance Tec-City.

Tänk intelligenta SYSTEM – Intelligent Fabric

Varje år hör vi att SDN är nästa stora grej inom företags-it, men det är fortfarande en framväxande teknik. Software Defined Networking (SDN) gör det möjligt att anpassa nätverken till applikationer och tillhandahåller en automation på nätverksnivå som kan jämföras med automationen och flexibiliteten på servernivå. Detta överbryggar gapet mellan funktioner för applikationskontroll och nätverkskontroll, vilket optimerar applikationsleverans och prestanda i hela datacenternätverket och i LAN-nätverket.

Det är fortfarande en bit kvar till SDN:s fulla potential, men redan idag finns det funtioner att hantera applikationer i nätverket som dynamiskt anpassar sig till de krav som virtuell belastning och virtuella maskiner ställer. Eftersom de är applikationsmedvetna är QoS automatiskt anpassat för applikationsflöden inom datacentret och över nätverket.

Intelligenta nätverkssystem kan upprätta ett nytt nätverk på bara några minuter – inte dagar – och snabbt skapa fullständig programmeringsbarhet och självläkande funktioner. Och med den tillgänglighet och de distributionsmöjligheter vi har idag kommer användningen av intelligenta system att öka och fylla glappet i väntan på fullskaliga SDN.

Allt som tjänst – opex kontra capex

Övergången från capex till opex är mer aktuellt än någonsin. Molnbaserade, on-demand-tjänster har visat sig vara skalbara, säkra och fulla av funktioner, och de förbättrar leveransmodellerna för it-tjänster.

Och i takt med att företag och andra verksamheter outsourcar allt fler it-tjänster och använder sig av mer professionella tjänster (managed services) blir on demand-nätverken allt mer intressanta. Många företag behöver ju inte samma kapacitet året runt. Ta till exempel utbildningsverksamheter, som i regel går på lågvarv under sommaren. Eller hotell och andra resortanläggningar som har tydliga hög- och lågsäsonger.

Vissa teknikleverantörer använder idag sofistikerad övervakning som gör att de kan mäta användningen och erbjuda förbrukningsbaserade modeller till sina kunder. Dessa är effektivare än traditionella capex-modeller – och gör det möjligt för företag att slippa tunga it-investeringar och därmed frigöra resurser till andra projekt.

On demand-nätverk kommer att bli en mycket populär infrastrukturmodell under 2016.

Full fart framåt

Enligt it-branschanalytikern Zeus Karravala går närmare 83 procent av företagens nätverksbudgetar åt till att bara upprätthålla nätverken. Lika viktigt som det är att leverera kostnadseffektiva lösningar som uppfyller de digitala kraven är det att få fram nya verktyg, applikationer och en skalbar infrastruktur med tonvikt på att kapa onödiga it-kostnader. Och redan nu kan företagen anpassa sig till dessa nya tekniker och börja skörda framgångarna i form av bland annat ökad kostnadseffektivitet. Under 2016 lär vi få se hur dessa olika tekniker växer fram och förändrar våra liv.

Post Comment