Dell Boomi prisade sina samarbetspartners på Boomi World-mässan 2017

Under den årliga Boomi World-konferensen i San Francisco, 20-22 september, presenterade Dell Boomi (Boomi) vinnarna av 2017 års Boomi Partner Awards.

Priserna går till de Boomi-partners som under året har utmärkt sig mest i sina arbeten för “The Dell Boomi prisade sina samarbetspartners på Boomi World-mässan 2017 1Connected Business”, vilket är ledordet i Boomis strävan mot att hjälpa organisationer att förstå visionen och värdet av att vara fullständigt uppkopplade och engagerade. Allt för att kunna erbjuda bästa möjliga flexibilitet, kundfokus och ett datadrivet beslutsfattande,. 

Boomis partners levererar Boomi-funktioner på ett flertal olika sätt, inklusive implementering av Boomi-baserade skräddarsydda lösningar till sina kunder. De erbjuder allt ifrån “end-to-end”-hanterade Boomi-servicelösningar till införlivande av Boomis möjligheter i olika mjukvarulösningar2017 års Boomi World Award-vinnare är:

Worldwide Partner of the Year: Accenture

North America Implementation Partner Award, Enterprise Segment: Deloitte

North America Implementation Partner Award, Mid-market Segment: Slalom Consulting

European, Middle East and Africa Region Implementation Partner Award: Tata Consulting 

Asia Pacific Region Implementation Partner Award: Datacom 

Managed Services Partner Award: SD Mayer & Associates (SDM)

Embedded Solution Partner Award: Hobsons