Dell Boomi lanserar ny lösning för snabbare och effektivare processer vid nyanställningar

Dell Boomi (Boomi), ledande leverantör av molnintegration och mjukvara för automatisering av arbetsflöden, lanserar idag ett nytt Onboarding Solution Accelerator-verktyg, utformat för att hjälpa företag att snabbt få in nya medarbetare i organisationen och erbjuda dem ett effektivt stöd redan från dag ett.

Dell Boomi lanserar ny lösning för snabbare och effektivare processer vid nyanställningar 1Den nya lösningen kopplar samman system och människor för snabba och smidiga processer i samband med nyanställningar, vilket resulterar i såväl bättre upplevelser som ökad produktivitet för de nya medarbetarna.

– Informationssilos och omständliga administrativa manuella processer i samband med nyanställningar skapar lätt friktion och blir kostsamma för organisationen, säger Steve Wood, Chief Product Officer vid Boomi. De bästa processerna kopplar samman de rätta medarbetarna över hela organisationen med hjälp av smidiga teknologibaserade processer. Det blir nu möjligt tack vare denna nya lösning.

Boomi stödjer en organisations digitala transformation, samtidigt som företagets reella förutsättningar beaktas. Boomi erbjuder en integrationsplattform (iPaaS) som inkluderar applikations- och dataintegration, master data hub, B2B/EDI-hantering, design och hantering av API, samt automatiserade arbetsflöden och applikationsutveckling.

Boomis erbjudanden, såsom det nya Onboarding Solution Accelerator-verktyget, kombinerar kraften i Boomis enhetliga plattform, med särskilda dashboards, arbetsflöden, anslutningsmöjligheter och datamodeller som användare kan utnyttja för att automatisera processen. Lösningen innehåller dessutom implementeringstjänster som består av “JumpStart” -utbildning, arkitekturöversyn och projektledningsstöd.

Effektivare process för en bättre upplevelse

Onboarding Solution Accelerator-verktyget gör det möjligt för företag att knyta ihop processer och arbetsflöden från hela organisationen, vilket sammanför moln- och lokalbaserade applikationer. Det skapar också ett automatiskt underhållet datalager som erbjuder en sanningsenlig knutpunkt för medarbetare och kunder. Förbyggda instrumentpaneler, arbetsflöden, anslutningsmöjligheter och datamodeller kan hanteras för att automatisera ombordstigningen i sin helhet. Dessa funktioner tillsammans, sammanför ombordstigningsupplevelsen för anställda i en enhetlig och sömlös process för att möjliggöra:

– Mindre manuell hantering – Digitalisera hela den administrativa processen vid nyanställningar genom att automatisera hantering och skapa papperslösa arbetsflöden. Minimera manuell datainmatning och felaktigheter som beror på den mänskliga faktorn. Automatisera hanteringen kring bekräftelseaviseringar och eskaleringar.

– Effektivare samarbeten – Skapa effektiva, konsekventa och flexibla upplevelser för de nyanställda medarbetarna. Skapa och automatiserad synlighet i realtid genom hela onboarding-processen.

– Förbättrat engagemang – Skapa en unik och homogen upplevelse som gör det enkelt och smidigt för de nya medarbetarna. Minska riskerna för bristfälliga administrativa processer kring nyanställningar och sänk kostnaderna för medarbetare och samarbetspartners.

Den nya lösningen är framtagen i samarbete med Boomis partner GearsCRM. Tidigare i år körde Boomi ett pilotprojekt med den nya lösningen där man ville förbättra sin egen onboarding-process. Sedan dess har Boomi kopplat samman sina system vid 27 touchpoints för att rätt medarbetare ska få kopplas till rätt system och processer. Enligt en färsk rapport från Netskope, uppgår det genomsnittliga antalet HR-relaterade system till hela 139 stycken.

– Nya medarbetare tvingas ofta slutföra för många uppgifter i för många system från det att de ansöker om en anställning till dess de startar, säger DJ Krebsbach, Chief of Staff på Boomi. Vi bestämde oss för att nyanställdas upplevelser I samband med en nyanställning skulle handla om att lära känna bolaget och fokusera på produktivitet snarare än att tvingas jobba med att få system och processer på plats. Onboarding Solution Accelerator har gjort det möjligt att spara tid, skapar en bättre introduktion för de anställda och gör det möjligt för våra nyanställda att göra skillnad på en gång.

– Oavsett om det gäller företag som behöver anställa säsongsmedarbetare eller företag som Boomi, som växer snabbt, är det tydligt att onboarding-processen påverkar hur produktiva medarbetarna blir, säger Paulomi Gudka, vice president for Data Services på GearsCRM. Med nya Onboarding Solution Accelerator, kan vi hjälpa företag att skapa en situation där medarbetarna på rekordtid kopplas ihop med de system och processer som är relevanta för dem.