Dell expanderar branschens bredaste portfölj av hyperkonvergerad infrastruktur

Hyperkonvergerad infrastruktur, som kombinerar fullständiga lagrings-, beräknings- och nätverksfunktioner i en enda lösning, spelar en viktig roll i att hjälpa kunderna att snabba upp och förenkla sin IT-driftsättning och förvaltning – och samtidigt vara förberedda inför framtiden.

Nu kan Dell utöka nästa generations Dell XC Series med nya tillägg såsom VCE VxRail och VxRack -system, samt flexibla VMware Virtual SAN Ready-noder, vilket gör att portföljen av hyperkonvergerade lösningar, med alltifrån referensarkitektur till platsbyggda lösningar, nu är världens bredaste.

  • Vi ser en kraftig ökning av efterfrågan på hyperkonvergerade lösningar eftersom företagen blir alltmer
    Matt Eastwood vice vd för IDC
    Matt Eastwood vice vd för IDC

    datadrivna och arbetsbelastningen alltmer skiftande. Det här är en marknad som vi räknar med genererar nästan fyra miljarder dollar 2019. Kundbehovet är idag varierat, med en mängd olika ingångspunkter som måste tas hänsyn till när det kommer till hyperkonvergerad infrastruktur. Dell var tidiga på denna marknad, har en stark tillväxt, och har rätt vision och rätt typ av breda ansats när det kommer till hur man ska hantera den här kategorin av infrastruktur som löpande fortsätter att förändras, säger Matt Eastwood, vice vd för IDC:s företagsinfrastrukturs- och datacentersgrupp.

Den hyperkonvergerade infrastrukturen är typisk för virtualiserade miljöer och vinner alltmer mark eftersom de flesta organisationer drar stor nytta av den här typen av flexibilitet och skalbarhet då det effektiviserar IT-driften. Enligt analysföretaget IDC, förväntas den globala marknaden för hyperkonvergerade system växa med en nästan 60-procentig årlig tillväxttakt (CAGR) över 2019 och därmed uppgå till mer än 3,9 miljarder dollar i försäljning. 1

  • Dells strategi för hyperkonvergerad infrastruktur går helt i linje med vår övergripande filosofi, som fokuserar på att möjliggöra största möjlige kundnytta framför ett one-size-fits-all-tänk. Portföljen spänner över ett brett spektrum av integrerade system, specialbyggda lösningar och flexibel referensarkitektur, vilket gör att vi i slutändan kan erbjuda ett skalbart system som kan driftsättas bara på några minuter och dessutom hjälpa kunderna att på ett flexibelt sätt integrera systemet med de befintliga IT-lösningarna. Det här är en expansion som vi adderar till vårt Blueprint-program, vilket också gör det möjligt för kunderna att få bästa möjliga support och i slutändan de bästa möjliga affärsresultaten, säger Robin Khullar, säljansvarig för Dells Enterprise Solutions.

Post Comment