Dell Security Threat Report: Fördubblat antal attacker under 2016

Antalet unika varianter av skadlig kod ökade med 73 procent förra året. Antalet attackförsök fördubblades. Det visar årets Dell Security Threat Report som även påvisar att cyberbrottslingar blir allt bättre på att utnyttja sårbarheter och dölja sin verksamhet.

Dell Security Threat Report 2016 visar att cyberbrottslingar har tillgång till – och utnyttjar – så kallade exploit kits i allt större utsträckning. Det är en bidragande orsak till att Dell Security under förra året identifierade 64 miljoner unika varianter av skadlig kod, en ökning på 73 procent jämfört med året innan. Dell SonicWALL identifierade hela 8,19 miljarder attackförsök under året, nära nog en fördubbling jämfört med de 4,2 miljarder försöken år 2014.thRRPY4Z4V

  • Många av intrången under 2015 var framgångsrika på grund av att cyberbrottslingarna hittade svaga länkar som de kunde utnyttja hos sina offer. Men varje framgångsrik attack ger säkerhetsexperter en möjlighet att lära sig av andras misstag, så att de kan undersöka sina egna system, analysera sina egna strategier och täppa till hål i sina egna system, säger Florian Malecki, EMEA Product & Solution Marketing Director på Dell Software.

Snabb utveckling av exploit kits Under 2015 identifierade Dell SonicWALL en mycket snabb utvecklingstakt inom så kallade exploit kits, färdiga mjukvarulösningar som ger cyberbrottslingar tillgång till de senaste sårbarheterna i populära program som Adobe Flash, Adobe Reader och Microsoft Silverlight. Under året har Dell Security inte bara sett hur utbudet ökat, man har även upptäckt flera avancerade metoder som används för att dölja attackerna – till exempel steganografi för att dölja attackfilerna i till synes oskyldigt material som bilder, meddelanden eller videoklipp.

Fortsatt ökning av krypterade attacker – minst 900 miljoner användare påverkades under 2015 Ökningen av SSL/TLS-kryptering på internet har många fördelar, men innebär också en lockande ny attackvektor för illasinnade hackare. Med hjälp av krypteringen går det att smyga förbi såväl skadlig kod som styrinstruktioner för skadlig kod genom system som ska skydda mot intrång (IPS) och system som scannar efter skadlig kod.

Tekniken användes exempelvis i en framgångsrik attack som gjorde att 900 miljoner Yahoo-användare fick se annonser som skickade dem vidare till en sajt som blivit infekterad med exploit-kittet Angler.

Under 2015 ökade antalet anslutningar över HTTPS (SSL/TSL) med i genomsnitt 53 procent varje enskild månad, jämfört med samma period föregående år. Under fjärde kvartalet stod HTTPS för 64,6 procent av alla anslutningar.

  • Det går att dra nytta av säkerhetsfördelarna med SSL/TSL-kryptering utan att erbjuda en tunnel åt cyberbrottslingar. Förutom etablerad best practice som att hålla all mjukvara uppdaterad, så kan man uppgradera till en brandvägg med som klarar av att inspektera krypterade nätverkspaket, säger Florian Malecki.

Dessa trender avhandlas i detalj i den fullständiga rapporten, tillsammans med andra intressanta områden som den fortsatta ökningen av skadlig kod till Android – som Dell räknar med kommer att fortsätta trots de förbättringar som Google gjort i och med version 6.0 av operativsystemet. I rapporten diskuterar Dell Security också ett antal trender som de tror kommer att ha stor inverkan på säkerhetsåret 2016:

  • Striden mellan att använda HTTPS och att scanna efter hot kommer att fortsätta, eftersom företagen helt enkelt är rädda för att få sämre prestanda i sina nätverk.
  • Antalet nolldagarsattacker riktade mot Adobe Flash kommer att minska i takt med att de stora webbläsarna släpper stöd för tekniken.
  • Vi kommer att få se skadlig kod som riktas mot Android Pay och sårbarheter i NFC-tekniken.
  • Bilar som utrustats med Android Auto kan bli föremål för attacker, möjligen i form av ”ransomware” där den som utsätts kanske tvingas betala för att få komma ur sitt fordon.

Post Comment