Den definitiva guiden till säkerhetsövervakning och dataanalys – nu som gratis e-bok

I den nya boken ”The Definitive Guide to Security Intelligence and Analytics” av Karen Scarfone och Steve Piper kan vi lära oss hur organisationer kan dra nytta av att arbeta med moderna verktyg för säkerhetsövervakning och dataanalys.

Handfasta tips om hur ditt företag kan utvärdera möjliga lösningar varvas med råd som hjälper till vid införande och drift av olika plattformar. Vad bör man tänka på? Och hur får man ut mesta möjliga av de olika lösningarna?Den definitiva guiden till säkerhetsövervakning och dataanalys – nu som gratis e-bok

Boken beskriver också hur stora delar av säkerhetsarbetet kan automatiseras och effektiviseras utan att företag för den skull behöver bygga upp egna större avdelningar för IT-säkerhet. När cyberhoten blir allt fler och allt allvarligare kan den här boken ge dig kunskapen att möta utvecklingen med moderna, användarvänliga verktyg som inte kräver stora resurser.

Post Comment