Anna Granö – ”Stå för det du tror på”
Hem LeverantörHewlett Packard Enterprise Den europeiska industrin väntas växa med mer än 11% till 2030 med hjälp av AI

Den europeiska industrin väntas växa med mer än 11% till 2030 med hjälp av AI

Publicerat av: Redaktionen

Industriföretag ser artificiell intelligens (AI) som en avgörande faktor för lönsam tillväxt genom ökad effektivitet, flexibilitet samt differentiering.

Den europeiska industrin väntas växa med mer än 11% till 2030 med hjälp av AI 1

Anna Granö, VD på Hewlett Packard Enterprise Sverige

Men för att möjliggöra bredare användning av AI så behöver utmaningar med bristen av både kvalitativa och kvantitativa data, samt bristande expertis inom AI-fältet först övervinnas. Detta har man kommit fram till genom en enkät baserad på 858 övervägande europeiska yrkesverksamma och verkställande personer inom industrisektorn, genomförd av Hewlett Packard Enterprise (HPE) och Industry of Things World – Europas ledande industriella IoT-konferens. Undersökningen visar också att industriföretag kommer utveckla hybrida arkitekturer, vilket innebär AI-infrastruktur jämnt fördelad över industrins edge, datacenter och i molnet. Med edge menas det industriella spektrumets periferi, eller den data som lagras och processas utanför datacenter och molnet. Dessa hybrida arkitekturer kommer möjliggöra lokala realtidsberäkningar men också datakorrelation och deep learning mellan olika platser.

”Den digitala utvecklingen öppnar upp för innovation inom alla områden. Undersökningen visar industrisektorns positiva inställning till artificiell intelligens vilket bekräftar vår uppfattning om att AI kommer innebära ett paradigmskifte för hela industrin, säger Anna Granö, VD på Hewlett Packard Enterprise Sverige.

Majoriteten av de som svarat på undersökningen (61 procent) angav att de redan är engagerade i AI, och däribland har 11 procent redan implementerat teknologin i huvudsakliga kärnfunktioner eller aktiviteter, 14 procent planerar att göra det inom det närmsta året och 36 procent utvärderar implementeringen.

I genomsnitt förväntar de svarande att öka intäkterna med 11,6 procent fram till 2030 som ett resultat av implementering av AI – detta medan man samtidigt väntas öka marginalerna med 10,4 procent. AI förväntas ge fördelar i praktiskt taget alla aktiviteter längs den industriella värdekedjan, såväl som möjliggörande av differentiering för företagens produkter och service. Den beräkningen backas också upp av stora framgångsvärden hos genomförda AI-projekt: 95 procent av undersökningens svaranden som redan har implementerat AI i deras verksamheter menar att de har uppnått, överträffat eller signifikant överträffat sina mål.
Följaktligen menar undersökningens deltagare att man i genomsnitt planerar investera 0,48 procent av respektive verksamhets intäkter i AI de kommande 12 månaderna – en signifikant andel med tanke på att den genomsnittliga IT-budgeten är 1,95 procent av intäkterna i tillverkningsindustrin.

”AI står i centrum för den fjärde industriella revolutionen och är avgörande för att ta steget från automatisering till autonomi, skapa tillväxt samt konkurrenskraftig fördel”, säger Volkhard Bregulla, Vice President Global Manufacturing, Automotive and IoT på Hewlett Packard Enterprise. ”Vår undersökning visar att den europeiska industriella sektorn tydligt har förstått och omfamnat den strategiska kraft som AI har, men det har också visat att det är absolut nödvändigt att vi minskar data- och kunskapsgapet för att kunna använda AI:s fulla potential.”

Andra intressanta fynd i undersökningen:

• De svarandes AI-användningsområden är spridda över hela värdekedjan, inklusive research och utveckling (38 procent) demand forecasting (21), produktionsplanering (18), operativt (32), underhåll (34), sälj (20) och service & tjänster (29), med flera.

• Huvudmålen med att implementera AI inkluderar bland annat ”effektivitetsökning inom det operativa, underhåll och försörjningskedjan” (57 procent), ”förbättring av kundupplevelser” (45), ”förbättring av produkter och tjänster genom nya metoder” (41), ”snabb och automatisk anpassning till förändrade villkor” (37), ”skapa nya affärsmodeller” (34) och ”förbättra matchning av tillgång och efterfrågan genom förbättrade prognoser gällande förutsägelse och planering” (32).

• Undersökningsresultatet föreslår att hybrida AI-lösningar kommer bli normen över de kommande åren med 55 procent datacenter eller molnlösningar och 52 procent edge-lösningar förväntade till år 2030.

• Utmaningar som behöver överkommas för ökad användning av AI: 47 procent av de svarande uppgav ”brist på datakvantitet- och kvalitet för AI-modeller” och 34 procent för ”brist på datastyrning och dataarkitektur”. En annan huvudutmaning för en bred AI-implementering rör ”brist på analysfärdigheter och kunskaper gällande AI” (42 procent).

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>