Den hyrda arbetsplatsen – en lösning med mervärde

[KANALPARTNER] Vi har alla under senaste decenniet fått stifta bekantskap med allt fler ”as a Service” lösningar, tjänster som använder molnet för att ge användare åtkomst till olika tjänster.

Merparten av dessa har varit direkt kopplade till olika former av mjuka Den hyrda arbetsplatsen – en lösning med mervärde 1tjänster som SaaS (programvara som tjänst) eller PaaS (plattform som tjänst), tjänster som på senare tid gått under samlingsnamnet XaaS (allt som en tjänst). Gemensamt för alla tjänster är att de ska frigöra det komplexa för företag och låta dessa fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som aaS-tjänsterna tillför en hög nivå av flexibilitet och agilitet där företag kan växa och expandera snabbare än någonsin tidigare.

Det hårda komplementet

Ser vi rent generellt till företagsmarknaden av idag så finns en klar skillnad mellan större och mindre företag när det kommer till PC och klientindustrin samt hur infrastruktur hanteras. Stora företag har under lång tid jobbat med outsourcing i olika led medan mindre företag har tenderat att köpa sin hårdvara själv.

– Detta är en lite märklig vana som ligger kvar och som devis har sin bakgrund i att det på mindre företag, upp mot 30 anställda, många gånger finns en inom företaget eller en bekant till någon ”som kan detta med IT” och därmed sköter dessa delar. Men varför? Företaget köper inte sina bilar eller lokaler utan de leasar dessa så varför köpa sin hårdvara? Säger Magnus Ahlberg, Business Development Solutions, ALSO.

Utifrån denna frågeställning har ALSO tagit fram ett antal paketlösningar vilka går under namnet Arbetsplats som tjänst. Som namnet syftar på så är detta inte bara hårdvaran i form av en dator utan en komplett fungerande lösning som omfattar dator, en standardiserad mjukvara och ett flertal tjänster. Dessa kan sedan, utifrån slutkundens behov kompletteras med flera tjänster som ett utökat office paket, antivirus eller backup med mera.

– När jag började ta fram våra paket så ville jag ge småföretagen samma möjligheter som större företag men samtidigt göra allt så enkelt som möjligt. Grunden för detta arbetet ligger i vår redan väletablerade ALSO Cloud market plattform. Här har jag sedan valt ut ett flertal enheter från HP, Lenovo, Fujitsu och Microsoft vilka samtliga är stabila enheter med bra garanti och support berättar Magnus vidare.

5 kronor om dagen

Nu är det säkert flera som tänker att dessa typer av tjänster kostar pengar och så är så klart fallet. Ingenting, eller mycket få saker är helt gratis i livet och detta gäller även dessa lösningar. Men om vi vänder på myntet och sätter en peng på denna merkostnad så handlar det om cirka fem kronor om dagen jämfört med att köpa en enhet direkt i handeln. Men för detta så får du som slutanvändare så ofantligt mycket mer.

För det första så kommer varje maskin färdig att använda, out of the box. Alla program, alla tjänster och alla önskvärda tillägg är maximalt ett par klick bort. För det andra så ingår alla former av underhåll och reparationer i form av på platsen service eller utbytestjänst och för det tredje och för många gånger viktigaste så in går support i avtalet. En support som ger slutanvändaren hjälp dygnet runt, alla dagar i veckan året runt via mail, telefon eller chat.

Kopplar vi dessa värden mot den tid som du som företagare sparar på att inte behöva leta efter lösningar, att jaga personer som kan hjälpa till när något händer, eller bara kostanden som ett driftstopp kan kosta så skulle vi snarare vilja säga att denna investering blir till en direkt besparing i flera led.

Andra mervärden

Arbetsplats som en tjänst, eller WaaS som det kallas internationellt, har även flera andra fördelar för både parternas och slutkunder. Börjar vi med att titta till partnersidan så är tjänsten en utmärkt väg för att skapa ökad totalförsäljning och genom avtalstiderna som oftast sträcker sig över tre årsperioder bygga långsiktiga kundrelationer och detta utan kapitalbindning och med minimal administration.

Ser vi till slutkunderna så slipper dessa den många gånger tunga kapitalinvesteringen då företagaren tar kostnaden som en operationell kostnad istället för en kapitalkostnad vilket har stora fördelar bokföringsmässigt. Dessutom får de i stället en fast kostnad per arbetsplats och månad vilket gör det mycket enklare att räkna på och som stor bonus får de ett telefonnummer och en kontaktyta för både service och support.

Tar vi detta ett steg längre så finns även ett minst lika intressant avslut på hyrestiden. När avtalet löper ut så kommer samtliga enheter att plockas in via en säker hantering i låsta skåp där all kvarvarande data rensas och raderas med hjälp av en speciallösning. Detta ger en ökad trygghet för företag och användare som arbetar med känsliga data av alla format. Lägg sedan till att enheterna kommer att rustas upp och återanvändas på en alternativ marknad vilket är en stor fördel ur en miljösynpunkt så är det lätt att förstå alla fördelar med Arbetsplats som en tjänst.

– Trots att tjänsten är helt ny inom ALSO Sverige så tittar vi redan nu på kompletterande lösningar och tjänster vilka ska underlätta för småföretagare. Exempel på detta är VLAN och Konferensrum som tjänst, avslutar Magnus.