Den mobila arbetsplatsen – ett stort ansvar för arbetsgivaren

[KRÖNIKA] Digitaliseringen innebär stora framsteg för både företagare och anställda.

Den mobila arbetsplatsen – ett stort ansvar för arbetsgivaren 1Med appar, program och data som finns tillgängliga på nästan vilken enhet som helst, kan man idag välja att arbeta på distans och utforma sin egen mobila arbetsplats.

Men digitaliseringen kräver också extra stora säkerhetsåtgärder, och det är företagens ansvar att se till att dessa åtgärder finns på plats och fungerar utan störningar. Förra året skedde flera av vår tids största dataintrång med totalt 2,6 miljarder utsatta filer, och trenden har fortsatt även i år. Företag behöver därför säkra sina enheter för att skydda känsliga data och konton – annars kan varken företagare eller anställda fortsätta arbeta från sin mobila arbetsplats, som så många ser som en självklarhet idag.

Säkra enheter genom hela livscykeln

Som en av världens ledande PC-tillverkare har Lenovo också ett stort ansvar för att sätta standarden för försörjningskedjan. Detta för att se till att alla komponenter och leverantörer följer de hårda kraven för vårt Trusted Supplier Program. Våra kvalitetsingenjörer gör även regelbundna kontroller för att garantera att kraven efterföljs.

Nyligen presenterade vi ThinkShield by Lenovo som är ett helt nytt sätt att säkra enheter genom hela livscykeln, från säkra bios och mjukvaruuppdateringar till funktioner som säkerhetsskärmen ThinkPad Privacy Guard och branschens första inbyggda kameralinsskydd för laptops.

Säker autentisering

En av de viktigaste säkerhetsfunktionerna för den mobila arbetsplatsen är säker autentisering. För att du ska kunna arbeta mobilt behöver du vara säker på att endast du har åtkomst till konton på din enhet, så att du inte äventyrar känslig företagsdata.

För att garantera säker autentisering behöver den ske i flera steg. Lenovos datorer har bland annat autentisering med hjälp av fingeravtryck. Inte nog med det så har Lenovo även tagit in Intel Autenticate, som har branschledande autentisering i hela sju steg och erbjuder både säkerhet och flexibilitet utöver det vanliga.

Flexibel konfiguration

USB-portar kan ofta vara vägen in för ett säkerhetshot. En smart funktion som ingår i ThinkShield är möjligheten att konfigurera USB-portar så de endast svarar till exempelvis ett tangentbord och en mus. Funktionen skyddar företagare och anställdas enheter mot att ta emot okända och potentiellt sett farliga hot från USB-stickor.

ThinkShield innehåller även funktioner både för att upptäcka och isolera dessa hot. Ett exempel på detta är funktionen Lenovo WiFi Security, som upptäcker osäkra nätverk och varnar användare för att koppla upp sig mot nätverket. En annan smart funktion är att den kan hitta och isolera onlinehot innan de sprider sig och infekterar alla enheter på ett företag.

Digitaliseringen på arbetsplatsen har utan tvekan många fördelar. Den möjliggör bland annat den mobila arbetsplatsen, som blir allt viktigare för företag i många olika branscher. Men med dessa fantastiska möjligheter kommer också ett stort ansvar för att säkra arbetsplatsen och dess enheter för att förhindra intrång och dataförlust. Den senaste tidens stora dataintrång är inga engångsföreteelser, utan något som vi troligtvis måste räkna med även framöver. Vi vet förstås ännu inget framtiden, men vi kan vara säkra på att vi behöver arbeta förebyggande och rusta upp våra enheter för att klara av kommande påfrestningar och hot.

Pasi Välimaa, Solutions Technologist, Lenovo Sverige