Den nya tidens säkerhetskrav

Vi lever i en tid där världen drivs av teknik som delvis utvecklades för årtionden sedan, när nätverk och deras säkerhetskrav var mycket mindre komplexa. Dessutom har datacenter ökat både i storlek och antal till följd av den dramatiska tillväxten av mobila enheter och Internet of Things vilket lett till ett ökat behov av back-up och återställning av informationen som cirkulerar i nätverken.

Ur ett CIO-perspektiv är denna utmaning skrämmande. Kommer till exempel någon teknik eller någon finansiell investering hålla ett företag säkert från attacker? Är fullständig säkerhet möjligt? Hur är det möjligt att bestämma rätt nivå av IT-investeringarna för att säkra en infrastruktur? För IT-proffs som brottas med att definiera en dataskyddsstrategi kan överflödet av lösningsalternativ bli överväldigande. Disk, band, privata moln, hybridmoln, backup-as-a-service (Baas), storage-as-a-service (STaaS), infrastruktur-as-a-service (IaaS), och olika varianter av dessa lösningar finns nu tillgängliga. Detta breda utbud kan försvåra teknikurvalsprocessen och göra det mer komplicerat att säkra de enskilda teknikerna.moln

I vilket fall som helst är det uppenbart att det är högsta prioritet för IT-avdelningar i organisationer av alla storlekar att förbättra säkerhetskopiering och återställning. Utan detta kommer de förmodligen kunna samla in data – men de kommer inte kunna skapa värde från det.

Att implementera säkerheten är svårt nog när du kontrollerar alla resurser. Gör vi det mer komplicerat när vi flyttar resurserna till molnet?

Det ligger i sakens natur att säkerheten är något som de flesta organisationer kommer att vilja hålla internt snarare än att lämna över konfidentiell information (även om den krypterats) till en molnleverantör. Samtidigt kan CIO: er har inte råd att bortse från molnet som en lösning på deras backup- och återställningsproblem: exponentiell datatillväxt, skenande kostnader, äldre system som inte kan hålla jämna steg. Offentliga eller privata moln ger nästan oändlig skalbarhet, levererar dramatiska kostnadsminskningar och utlovar oöverträffad effektivitet som företag behöver för att konkurrera på dagens marknad med öppettider 24/7/365.

Organisationer har olika toleransnivåer för risker vilket kommer att bidra till vilken typ av lösning de väljer när det gäller lokal infrastruktur eller molnet. I egenskap av en försiktig IT-strateg måste varje CIO ställa krav på vattentät säkerhet och fullständig kontroll över företagets data vid alla tidpunkter. Företag söker efter rätt mix av tillgänglighet, säkerhet och effektivitet. Svaret ligger i att uppnå den perfekta balansen mellan lokal lagring, privata moln och publika tjänster för att matcha IT:s och verksamhetens krav.

För att realisera alla fördelar med en hybridmolnstrategi för säkerhets- och återställningsåtgärder, måste CIO:er hantera den dynamiska karaktären av miljön, som sömlöst kopplar samman offentliga och privata moln, så att de utan hinder kan flytta sina data var de vill och när de vill. Detta väcker frågan om hur man kan integrera dessa molnresurser i den befintliga miljön. Detta är en utmanande uppgift. Och det har alltid varit ett hinder för företag som letar efter en enkel, smidig och säker inkörsport till molnet.

Ändrade förutsättningar

I detta sammanhang är NetApps molnintegrerade lagring, AltaVault, en game-changer. Den företagsklassade enheten låter CIO:er utnyttja både publika och privata moln som en del av säkerhetskopierings- och återställningsstrategi på ett säkert och effektivt sätt.

AltaVault integreras helt sömlöst med befintliga mjukvaror för säkerhetskopiering. Det komprimerar, de-duplicerar, krypterar och strömmar data till valfri molnleverantör. Lösningen cachar därefter de senaste säkerhetskopiorna lokalt medan äldre versioner lagras i molnet vilket möjliggör snabb återställning med off-site-skydd. Detta resulterar i en molndriven säkerhetskopierings- och återställningsstrategi med snabbare återställning, minskade dataförluster, ojämförbar säkerhet och minimal hantering. I kombination med dataskyddslösningar elimineras hinder för företag att fungera effektivt samtidigt som IT-investeringarna blir enklare att planera.

Att flytta data till, från och mellan flera moln skapar möjlighet för organisationer att på ett säkert sätt driva sin verksamhet. CIO:er kan därmed känna sig lugna och istället fokusera mer på verksamheten.

Post Comment