Waystreams kunder planerar för ökad fiberutbyggnad

Intresset för bredband via fiber ökar bland konsumenterna.

Enligt PTS Bredbandskartläggning 2015 ökade andelen svenska hushåll som har tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s i hastighet från 57,48 procent till 68,65 procent jämfört med 2014. Nu ser Waystream att deras kunder planerar att öka fiberutbyggnadstakten.waystream

Sverige har som målsättning att 90 procent av de svenska hushållen ska ha tillgång till 100Mbit/s innan 2020. Med de 68,65 procent med tillgång till minst 100 Mbit/s och 88,36 procent med tillgång till minst 30 Mbit/s, ligger Sverige relativt bra till vad det gäller att nå målsättningen, men än återstår mycket arbete på flera håll i Sverige. Nu ser Waystream att en rad kunder, bland annat Borås Stadsnät, Öresundskrafts stadsnät, Pite Energi, Mälarenergi och MittNät (Karlstads stadsnät), inlett processen för framtida utbyggnaden i fler och nya områden.

– Vi ser att många av våra kunder planerar för ökad utbyggnadstakt och erbjuder bredband via fiber i fler områden. I takt med att antalet intressenter som vill bygga stadsnät och snabbt bredband stiger vill gärna de etablerade leverantörer på orten skynda på processen för att behålla sitt försprång. Eftersom vi under lång tid har levererat infrastruktur till många stadsnät i Sverige så kommer en eventuell snabbare utbyggnadstakt att kunna gynna oss på sikt. Vi följer såklart den här utvecklingen noga för att kunna ta till vara på de framtida möjligheterna som bjuds, säger Johnny Hedlund, VD på Waystream.

I Europa går utbyggnaden dock lite långsammare. EU-kommissionen har definierat en målsättning om att 50 procent av alla europeiska hushåll ska erhålla minst 100 Mbit/s bandbredd, och att samtliga ska erhålla minst 30 Mbit/s innan 2020. Dessa mål kan sättas i relation till de faktiska siffrorna som visar att 64 procent av alla hushåll i EU hade tillgång till 30 Mbit/s och enbart 3 procent till 100 Mbit/s 2014. Siffrorna varierar stort mellan olika länder.

För att skynda på utbyggnaden i Europa har EU upprättat en stor fond, där åtskilliga miljarder euro finns avsatta, till vilka exempelvis så kallade ISP:er (Internet Service Providers) kan ansöka om medel för utbyggnad. Detta innebär stora möjligheter för Waystream som under 2015 breddade sin produktportfölj med produkter som riktar sig just till ISP:er.

– För att adressera den här marknaden har vi på Waystream identifierat ett stort antal intressanta partners som vi har börjat eller ska börja bearbeta. Vår produktportfölj, med vår nya plattform MPC480 i spetsen, gör att vi har ett mycket intressant erbjudande för den typ av internetleverantörer som vi tror kommer vara de som driver på utbyggnaden av fiberbredband i Europa, säger Johnny Hedlund.

Post Comment